Ekonomi

Filyos ekonomisi, Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan ateş tuğla fabrikasıyla canlanmış ve belde bölgede cazibe merkezi haline gelmiştir. Ateş tuğla fabrikasının, özelleştirilmesi sonucu fabrikadaki çalışan sayısı yüzde 70 civarında azaltılmıştır ve beldeye katkısı düşmüştür. Filyos ekonomisi son yıllarda doğal ve tarihi turizm yatırımlarıyla tekrar canlanmaya başlamıştır.