2021 YILI MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

2021 YILI MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

                                                  T.C.

                        FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                      Yazı İşleri Müdürlüğü                                            

                                            

 

Sayı     : 16930948-105.02-622                                                                                         06/05/2021

Konu   : Mayıs ayı Meclis Toplantısı

              Gündeminin İlan Edilmesi

                       

 

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

              Filyos Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6’ncı maddesi gereğince 2021 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısını yapmak üzere 17.05.2021 Pazartesi günü saat 11:30’da Belediye hizmet binasındaki meclis salonunda toplanacaktır.

              İlanen duyurulur.                                                           

 

                                                                                                        

 

GÜNDEM      :

  1. Açılış, Yoklama ve Saygı Duruşu,
  2. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64.maddesi uyarınca, Belediyemizin 2020 mali yılı Kesin hesabının görüşülmesi,
  3. Dilek ve temenniler,
  4. Kapanış

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91