2021 YILI NİSAN AYI MECLİS KARARLARI İLANI

2021 YILI NİSAN AYI MECLİS KARARLARI İLANI

 

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ (02/04/2021)

 

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi uyarınca Filyos Belediye Meclisinin 02/04/2021 Cuma günü saat 11.00’da Belediye meclis salonunda yaptığı 2021 yılı Nisan ayı olağan meclis toplantısında müzakere edilerek karara bağlanan hususlara ait karar özetleridir. 

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER

Meclis Başkanı

                                                  :Ömer ÜNAL

Meclis Üyeleri

:Mustafa FURTUN, Musa KURT, Hayrettin ASLAN, Hasan ACAR, Buğra UZUN, Muzaffer DUYAN, Ahmet ÜZÜLMEZ, İzzet KOŞAR, Ufuk AKIN.

 

Karar Tarihi

Karar No

Karar Özetleri

02.04.2021

08

Gündemin 2.maddesi;

Meclis 1.ve 2.Başkan Vekilinin Seçilmesi;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19’ncu ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5’nci maddesi uyarınca ilk 2 yıl için görev yapmak üzere Meclis 1.Başkan Vekili seçimi için yapılan gizli oylama neticesinde; Meclis üyesi Mustafa FURTUN 5 oy, Ahmet ÜZÜLMEZ 5 oy alarak oylamada eşitlik olmuştur. Oylama bir kez daha tekrarlandı, oylamada Mustafa FURTUN 5 oy Ahmet ÜZÜLMEZ 5 oy alarak yine eşitlik olduğundan Meclis Başkanı tarafından kuraya başvuruldu. Kura çekimi için Mustafa FURTUN ve Ahmet ÜZÜLMEZ’in adlarının yazılı bulunan kağıtlar bir torbaya konularak meclis başkanı  tarafından çekilmek suretiyle yapıldı. Torbadan çekilen isim olan meclis üyesi Mustafa FURTUN ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclis 1.Başkan Vekili seçilmiştir.

Meclis 2.Başkan Vekili seçimi için yapılan gizli oylama neticesinde Musa KURT 6 oy, 4 adet boş oy kullanılmıştır. Meclis üyesi Musa KURT ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere oy çokluğu ile Meclis 2.Başkan Vekili seçilmiştir.

02.04.2021

09

   Gündemin 3.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde;        

2 (asil) ve 2 (yedek) Kâtip Üyenin Seçilmesi;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19’ncu ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5’nci maddesi uyarınca, ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere 2 adet (asil) katip üye seçimi için yapılan gizli oylama neticesinde Musa KURT 5 oy, Hasan ACAR 1 oy, Ahmet ÜZÜLMEZ 3 oy, Muzaffer DUYAN 5 oy,İzzet KOŞAR 4 oy almış olup, en çok oy alan,Musa KURT ve Muzaffer DUYAN, ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere (asil) katip üye seçilmişlerdir.

Yedek katip üye seçimi için yapılan gizli oylama neticesinde Hayrettin ASLAN 6 oy, Hasan ACAR 1 oy, İzzet KOŞAR 3 oy, Ufuk AKIN 3 oy, 1 boş oy kullanılmış olup, 6 oy alan Hayrettin ASLAN yedek katip üye olarak seçilmiş olup, meclis üyeleri İzzet KOŞAR ve Ufuk AKIN, 3 oy aldığından,ikinci yedek katip üye seçimi için yapılan gizli oylamada,İzzet KOŞAR 1 oy,Ufuk AKIN 6 oy, 2 oy geçersiz sayılmış, 1 oy boş kullanılmış olup, Hayrettin ASLAN ile  Ufuk AKIN, ilk mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere (yedek) katip üye seçilmişlerdir.

02.04.2021

10

Gündemin 4.maddesi           ;                      

            2 (iki) adet Encümen Üyesinin Seçilmesi;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19’ncu ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5’nci maddesi uyarınca 1 yıl için görev yapmak üzere 2 adet encümen üyesi seçimi için yapılan gizli oylama neticesinde Hayrettin ASLAN 1 oy, Hasan ACAR 5 oy, Mustafa FURTUN 4 oy, Buğra UZUN 4 oy, Ahmet ÜZÜLMEZ 4 oy almışlardır.1 oy geçersiz sayılmıştır. 5 oy alan Hasan ACAR encümen üyesi seçilmiş olup, meclis üyeleri,Mustafa FURTUN, Buğra UZUN,Ahmet ÜZÜLMEZ 4 oy almışlardır. İkinci encümen üyesi seçimi için yapılan gizli oylamada, Mustafa FURTUN 5 oy, Buğra UZUN 5 oy,  alarak yine eşitlik olduğundan Meclis Başkanı tarafından kuraya başvuruldu. Kura çekimi için Mustafa FURTUN ve Buğra UZUN’un adlarının yazılı bulunan kağıtlar bir torbaya konularak meclis başkanı  tarafından çekilmek suretiyle yapıldı. Torbadan çekilen isim olan meclis üyesi Mustafa FURTUN çıkmıştır. Hasan ACAR ve Mustafa FURTUN, 1 yıl görev yapmak üzere  Encümen üyesi seçilmişlerdir.

02.04.2021

11

Gündemin 5.maddesi           ;                  

            2020 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi;   

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56.maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.maddesi ile 17/03/2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre hazırlanan Belediyemizin 01/01/2020 - 31/12/2020 tarihlerini kapsayan faaliyet raporu Meclis 1.Başkan Vekili Mustafa FURTUN tarafından meclise sunularak okundu. Yapılan görüşmeler sonucu Meclis 1.Başkan Vekili Mustafa FURTUN tarafından Faaliyet Raporu işaretle oylama ile oya sunuldu. Oylamaya 9 üye katılmış olup, 5 (kabul) oyuna karşılık 4 (ret) oyu ile 2020 yılı Faaliyet Raporu 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 26.maddesi uyarınca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.         

 

 

Meclis Başkanı

 

Kâtip Üye

 

Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Ahmet ÜZÜLMEZ

Belediye Başkanı

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

                     (İmzalı)                                            (İmzalı)                                               (İmzalı)

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91