2021 YILI MART AYI MECLİS KARARLARI

2021 YILI MART AYI MECLİS KARARLARI

 

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ (05/03/2021)

 

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi uyarınca Filyos Belediye Meclisinin 05/03/2021 Cuma günü saat 11.30’da Belediye meclis salonunda yaptığı 2021 yılı Mart ayı olağan meclis toplantısında müzakere edilerek karara bağlanan hususlara ait karar özetleridir. 

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER

Meclis Başkanı

                                                  Ömer ÜNAL

Meclis Üyeleri

Mustafa FURTUN, Musa KURT, Hayrettin ASLAN, Hasan ACAR, Buğra UZUN, Muzaffer DUYAN, Ahmet ÜZÜLMEZ, İzzet KOŞAR,Ufuk AKIN (İZİNLİ)

 

Karar Tarihi

Karar No

Karar Özetleri

05.03.2021

06

Gündemin 2.maddesi;

Meclis Üyesi Ufuk AKIN’ın Mazereti Nedeniyle İzinli Sayılması,

        Belediyemiz Meclis üyesi Ufuk AKIN’ın, 05/03/2021 tarih ve 450 sayılı dilekçesi Belediye Meclisinin, 05/03/2021 tarihli toplantısında okundu. Ufuk AKIN dilekçesinde 05/03/2021 tarihli saat 11:30’da yapılacak olan Mart ayı olağan meclis toplantısında özel işlerimin olması nedeniyle hazır bulunamayacağım. Bu nedenle meclis toplantısında mazeretli sayılmama karar verilmesini Belediye meclis üyesi olarak saygılarımla arz ve talep ederim, diye ifade etmiştir.

             Bu nedenle; Meclis üyesi Ufuk AKIN’ın 05/03/2021 tarihindeki 2021 yılı Mart  ayı olağan meclis toplantısı için mazereti nedeniyle izinli sayılmasına; yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

05.03.2021

07

   Gündemin 3.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde;   

         Filyos Havzası yerleşimleri içme, kullanma ve endüstri suyu temini ile ilgili olarak ana plan ve fizibilite raporlarının hazırlanması, planlanan tesislerin projelerinin yapılması ve buna bağlı olarak su alma yapısı, (Baraj/Gölet, kaptaj, regülatör, YAS kuyusu vb.) hamsu ve arıtılmış su ana isale hatları, arıtma tesisi, pompa istasyonları, terfi hatları, ana depolar ve benzeri işler Zonguldak İl Özel İdaresi ve Belediyeler nam ve hesabına DSİ bütçesinden karşılanmak suretiyle DSİ tarafından yapılacağı veya yaptırılacağından, DSİ bütçesinden yapılacak harcamalardan Belediyemiz payına düşen miktarın geri ödemelerinin DSİ’nin tebliğ tarihinden başlamak üzere Belediyemiz tarafından 30 yıl içerisinde ödenmesi ve geri ödeme protokollerini imzalamak üzere Belediye Başkanı Ömer ÜNAL’a  yetki verilmesine yapılan işaretle oylama neticesinde; meclis üyesi Buğra UZUN’un (çekimser) diğer üyelerin (kabul) oylarıyla,  meclisimizce oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

Meclis Başkanı

 

Kâtip Üye

 

Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Ahmet ÜZÜLMEZ

Belediye Başkanı

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

                 (İmzalı)                                                (İmzalı)                                                (İmzalı)

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91