2021 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

2021 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

 

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ (05 ŞUBAT 2021)

 

 

 

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6’ncı maddesi uyarınca Filyos Belediye Meclisinin 05 Şubat 2021 Cuma günü saat 11.30’da Belediye meclis salonunda yaptığı 2021 yılı Şubat ayı olağan meclis toplantısında müzakere edilerek karara bağlanan hususlara ait karar özetleridir.

 

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER

Meclis Başkanı

                                                   Ömer ÜNAL

Meclis Üyeleri

Mustafa FURTUN, Musa KURT, Hayrettin ASLAN, Hasan ACAR, Buğra    

UZUN, Ufuk AKIN, Muzaffer DUYAN, Ahmet ÜZÜLMEZ, İzzet KOŞAR.

 

Karar Tarihi

Karar No

Karar Özetleri

05.02.2021

05

Gündemin 2.Maddesi;

           5393 Sayılı Kanunun Belediyelerin yetkileri ve imtiyazları ile ilgili 15’nci maddesinin (b) Fıkrasında, “Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek” yetkisi belediyelere verilmiş, aynı Kanunun Meclisin görev ve yetkileri ile ilgili 18’nci maddesinin (m) Fıkrasında “Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek” yetkisi Belediye Meclislerine verilmiştir.

            Bu kapsamda Filyos Belediye Başkanlığı, Sosyal Hizmet ve Yardım Esaslarını düzenleyen yönetmeliğin çıkartılmasına; yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Meclis Başkanı

Kâtip Üye

  Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Ahmet ÜZÜLMEZ

Belediye Başkanı

(İmzalı)

Meclis Üyesi

(İmzalı)

Meclis Üyesi

(İmzalı)

 

                                      

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91