18. Madde Uygulaması

18. Madde Uygulaması

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYESİ

ENCÜMEN KARARI

 

 

 

Karar Tarihi             : 18/01/2021                                                                      

Karar No                   : 05     

Kararın Konusu       : 18.Madde Uygulaması

 

Encümen Başkanı    : Ömer ÜNAL                                          

Encümen Üyeleri      : Musa KURT, Muzaffer DUYAN, Eray KAÇAR, Adnan KÖKTÜRK.

 

 

            Belediye Encümeni; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 35.maddesi uyarınca 18/01/2021 Pazartesi günü saat 11:00’de Belediye Başkanı Ömer ÜNAL’ın Başkanlığında Belediye hizmet binasında toplandı. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamından havaleli 15.01.2021 tarih ve E.73 sayılı yazısı ve ekleri Encümene havale edilerek görüşüldü.   

             Yapılan Görüşme Neticesinde;

Beldemiz Öteyüz Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, Uygulama imar planımızın E28-D-16-C-1-C no.lu paftasında kalan, Kadastroda 279 ada,163 ve 167 nolu parsellerin bulunduğu imar adasında İmar Planı Uygulamasının düzgün bir biçimde yapılabilmesi için; ilişik tahdit krokisinde işaretlenen düzenleme sınırına göre, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Uygulaması yapılmasına: kararın 1 (bir) ay süreyle askıya çıkarılmasına, dosyanın gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Muzaffer DUYAN

Eray KAÇAR

Adnan KÖKTÜRK

Encümen Başkanı

Encümen Üyesi

Encümen Üyesi

Yazı İşleri Md.V.

Mali Hizmetler Md.

            (İmzalı)                     (İmzalı)                   (İmzalı)                      (İmzalı)                              (İmzalı)

 

 

 

 

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91