PARSELASYON PLANI 224 ADA, 1,2,3,4,5,6,7 NOLU PARSELLER

PARSELASYON PLANI 224 ADA, 1,2,3,4,5,6,7 NOLU PARSELLER

                                               

 

                                               

  T.C.

    FİLYOS BELEDİYESİ

   ENCÜMEN  KARARI

Karar Tarihi             : 11/01/2021                                         

Karar No                   : 03

Karar Konusu          : Parselasyon Planı (224 Ada,1,2,3,4,5,6,7 nolu Parseller)

Encümen Başkanı    : Ömer ÜNAL

Encümen Üyeleri      : Musa KURT,Muzaffer DUYAN, Eray KAÇAR, Adnan KÖKTÜRK

           Belediye Encümeni; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 35.maddesi uyarınca 11/01/2021 Pazartesi  günü saat 11:00’de Belediye Başkanı Ömer ÜNAL’ın Başkanlığında Belediye hizmet binasında toplandı. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün , 11.01.2021 tarih ve 49 sayılı yazısı ekindeki  Parselasyon planı dosyası ve ekleri Encümene havale edilerek görüşüldü.  

           Yapılan müzakere neticesinde;  

         Hisarönü  Mahallesi 224 ada 1-2-3-4-5-6-7 nolu parsellere ilişkin imar planının E28-D-16-D-3-B nolu paftasında “(B-5), Ticaret+Konut Alanı” lejantı ile tanımlı imar adasında, Bitişik Nizam 5 katlı Ticaret+Konut alanı olduğu görülmüştür.Söz konusu alanda yapılan incelemede,alanda mevcut yapılaşmanın olması nedeniyle 3194 sayılı imar kanunun 18. maddesi uygulanmamış ve uygulamaya yönelik parselasyon planı hazırlanması uygun görülmüştür.

          Hazırlanan Filyos/Hisarönü Mahallesi 224 ada 1-2-3-4-5-6-7 nolu parsellere ilişkin, incelenen parselasyon planında;

  • 224 ada 2 parsel ve 224 ada 3 nolu parsel şuyuludur.
  • 224 ada 4 parsel ile 224 ada 5 nolu  parselin  a ihsari parçası şuyuludur.
  • 224 ada 6 nolu parsel ile 224 ada 5 nolu parselin  b ihsari parçası şuyuludur.
  • 224 ada 7 nolu parsel  ve kadastro boşluğu  i-a  parçası şuyuludur.
  • 224 adanın yapı yaklaşma mesafeleri sadece arka bahçeden belirlenmiş olup tüm parsellerin arka bahçesinden 3 m olarak yapı yaklaşma mesafeleri parselasyon planına işlenmiştir.

         Şekilde uygulama yapılacağı parselasyon planlarında görülmüştür. 3194 sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği doğrultusunda yapılan inceleme sonucunda hazırlanan parselasyon planı encümenimizce uygun görülmüş olup, Parselasyon Planının onaylanmasına, 3194 sayılı İmar Kanunun 15. Maddesi gereğince; Encümenimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Muzaffer DUYAN

Eray KAÇAR

Adnan KÖKTÜRK

Encümen Başkanı

           (İmzalı)

Encümen Üyesi

        (İmzalı)

 

Encümen Üyesi

        (İmzalı)

 

Yazı İşleri Md.V.

(İmzalı)

Mali Hizmetler Md.

          (İmzalı)

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91