20121 YILI OCAK AYI MECLİS KARARLARININ İLANI

20121 YILI OCAK AYI MECLİS KARARLARININ İLANI

 

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ (07 OCAK 2021)

 

 

 

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi uyarınca Filyos Belediye Meclisinin 07/01/2021 Perşembe günü saat 11.30’da Belediye meclis salonunda yaptığı 2021 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısında müzakere edilerek karara bağlanan hususlara ait karar özetleridir.

 

 

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER

Meclis Başkanı

Ömer ÜNAL

Meclis Üyeleri

Mustafa FURTUN, Musa KURT, Hayrettin ASLAN, Hasan ACAR, Buğra UZUN,  Muzaffer DUYAN, Ahmet ÜZÜLMEZ, İzzet KOŞAR,Ufuk AKIN.

 

Karar Tarihi

Karar No

Karar Özetleri

07.01.2021

01

Gündemin 2.Maddesi ;

Belediye Meclisinin 2021 Yılı Tatil Ayı’nın Belirlenmesi,

  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesi; Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir. hükmü uyarınca; 2021 yılı meclis tatil ayı için önerilen “HAZİRAN” ayının meclisin tatil ayı olarak belirlenmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile karar verildi.

07/01/2021

02

Gündemin 3.maddesi ;

 Sözleşmeli Personel (İnşaat Mühendisi) Ücretinin Belirlenmesi,    

   5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3.fıkrası gereğince,Belediyemizde 2020 yılında boş bulunan 8500 unvan kodlu 8 dereceli mühendis kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli personel (İnşaat Mühendisi) olarak çalışan Ali Kemal ALSAN’ın; 2021 yılında da çalıştırılmasına devam olunmasına, tam zamanlı sözleşmeli personel ile (01/01/2021 – 31/12/2021) tarihleri arasında tam zamanlı sözleşme yapılarak ücretinin aylık net 3.330,00 (ÜçbinÜçyüzOtuz)-TL olarak belirlenmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile karar verildi.

 

07.01.2021

 

03

Gündemin 4.maddesi;

Sözleşmeli Personel (Avukat) Ücretinin Belirlenmesi,

    5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 4.fıkrası gereğince,Belediyemizde 2020 yılında çalıştırılan kısmi zamanlı sözleşmeli personel (Avukat) Ferruh ÜNLÜTÜRK’ün, 2021 yılında da çalıştırılmasına devam olunmasına; kısmi zamanlı sözleşmeli personel ile (01/01/2021 – 31/12/2021)  tarihleri arasında kısmi zamanlı sözleşme yapılarak ücretinin aylık net Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Belediyeler için 2021 yılında unvan bazında belirlenen net tavan ücretten ödenmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde,meclis üyesi Buğra UZUN’un (Çekimser), diğer meclis üyelerinin (kabul) oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.

 

07.01.2021

 

04

Gündemin 5.maddesi;

Zabıta Personelinin Aylık Maktu Çalışma Ücretinin Belirlenmesi,

    Görevleri gereği, günün 24 saatinde devamlılık arz eden ve Zabıta Hizmetlerinde fiilen görev yapan personele, yılı Bütçe Kanununun K cetveli ile belirlenen  "Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti" ödenmektedir.

      Belediyemizde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak fiilen görev yapan Zabıta personeline 15/01/2021 tarihinden geçerli olmak üzere 300.00 (Üçyüz)-TL. aylık maktu fazla çalışma ücreti ödenmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Meclis Başkanı

Kâtip Üye

  Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Ahmet ÜZÜLMEZ

Belediye Başkanı

(İmzalı)

Meclis Üyesi

(İmzalı)

Meclis Üyesi

(İmzalı)

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91