PARSELASYON PLANI

PARSELASYON PLANI

                                               

  T.C.

    FİLYOS BELEDİYESİ

   ENCÜMEN  KARARI

                                       Karar Tarihi             : 28/12/2020                                         

                                       Karar No                   : 84

Karar Konusu          : Filyos/Kocaali Mahallesi 183 ada 175-229-230-232-233-234-235-236 nolu     parsellere ilişkin parselasyon planı

                                       Encümen Başkanı    : Ömer ÜNAL

                                       Encümen Üyeleri      :Musa KURT,Muzaffer DUYAN,Eray KAÇAR,Adnan KÖKTÜRK

 

                  Belediye Encümeni; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 35.maddesi uyarınca 28/12/2020 Pazartesi günü saat 11:00’de Belediye Başkanı Ömer ÜNAL’ın Başkanlığında Belediye hizmet binasında toplandı. Belediyemiz Fen  İşleri Müdürlüğünün  24.12.2020 tarih ve 1520 sayılı yazısı ekindeki  Parselasyon planı dosyası ve ekleri Encümene havale edilerek görüşüldü.            

                   Yapılan müzakere neticesinde;

               Filyos/Kocaali Mahallesi 183 ada 175-229-230-232-233-234-235-236 nolu parsellere ilişkin imar planında “Konut Alanı ” lejantı ile tanımlı imar adasında yapılaşma koşulları “Ayrık Nizam 5 katlı” olduğu bahçe mesafeleri imar adasında belirlendiği görülmüştür. Söz konusu alanda yapılan incelemede alanda mevcut yapılaşmanın olması nedeniyle, 3194 sayılı imar kanunun 18. Maddesinin uygulanmasının mümkün olmadığı tespit edilmiş olup, uygulamaya yönelik parselasyon planı hazırlanması uygun görülmüştür.

Hazırlanan Filyos/Kocaali Mahallesi 183 ada 175-229-230-232-233-234-235-236- nolu parsellere ilişkin parselasyon planında;

-183 ada 175 ve 236 nolu parseller ve ihdas-aparçaları,tek başına yapı yapabilecek şekilde parselasyon planı belirlenmiştir.

-183 Ada 235 ve 183 ada 233 parselin a ihsari parçası şuyuludur.

-183 Ada 233 nolu parselin b ihsari parçası, 183 ada 232 parselin a ihsari parçası,183 ada 234 nolu parsel ve ihdas-b parçasışuyuludur.

-183 Ada 233 nolu parselin c ihsari parçası, 183 Ada 232 nolu parselin b ihsari parçası, 183 Ada 230 parsel,183 Ada 229 parsel şuyuludur.

Çekme mesafelerinin imar planında verildiği görülmüş olup,adanın tüm yollarında 5 metre ve komşu cephelerinden 3 metre olarak yapı yaklaşma mesafeleri parselasyon planına işlenmiştir

Yukarıda belirtildiği şekilde uygulama yapılacağı parselasyon planlarında görülmüştür. 3194 sayılı İmar Kanunu ve diğer kanun yönetmelikler doğrultusunda yapılan inceleme sonucunda parselasyon planında verilen bu kararlar uygun görülmüştür.

Filyos/Kocaali Mahallesi sınırları dahilinde 183 ada 175-229-230-232-233-234-235-236 nolu parsellere ilişkin hazırlanan parselasyon planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. Maddesi gereğince onaylanmasına; Encümenimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Muzaffer DUYAN

Eray KAÇAR

Adnan KÖKTÜRK

Encümen Başkanı

       (İmzalı)

Encümen Üyesi

        (İmzalı)

Encümen Üyesi

(İmzalı)

Yazı İşleri Md.V.

      (İmzalı)

Mali Hizmetler Md.

(İmzalı)

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91