2020 YILI ARALIK AYI MECLİS KARARLARININ İLAN EDİLMESİ

2020 YILI ARALIK AYI MECLİS KARARLARININ İLAN EDİLMESİ

 

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ (04/12/2020)

 

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi uyarınca Filyos Belediye Meclisinin 04/12/2020 Cuma günü saat 11.30’da Belediye meclis salonunda yaptığı 2020 yılı Aralık ayı olağan meclis toplantısında müzakere edilerek karara bağlanan hususlara ait karar özetleridir.

 

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER

Meclis Başkanı

Ömer ÜNAL

Meclis Üyeleri

Mustafa FURTUN, Musa KURT, Hayrettin ASLAN, Hasan ACAR, Buğra  UZUN, Muzaffer DUYAN, Ahmet ÜZÜLMEZ, İzzet KOŞAR,Ufuk AKIN (İZİNLİ)

 

Karar Tarihi

Karar No

Karar Özetleri

04.12.2020

38

Gündemin 2.maddesi;

Meclis Üyesi Ufuk AKIN’ın Mazereti Nedeniyle İzinli Sayılması,

Belediyemiz Meclis üyesi Ufuk AKIN’ın, 04/12/2020 tarih ve 2107 sayılı dilekçesi Belediye Meclisinin 04/12/2020 tarihli toplantısında okundu. Ufuk AKIN dilekçesinde 04/12/2020 tarihli saat 11:30’da yapılacak olan Aralık ayı olağan meclis toplantısında özel işlerimin olması nedeniyle hazır bulunamayacağım. Bu nedenle meclis toplantısında mazeretli sayılmama karar verilmesini Belediye meclis üyesi olarak saygılarımla arz ve talep ederim, diye ifade etmiştir.

             Bu nedenle; Meclis üyesi Ufuk AKIN’ın 04/12/2020 tarihindeki 2020 yılı Aralık  ayı olağan meclis toplantısı için mazereti nedeniyle izinli sayılmasına; yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

04.12.2020

39

Gündemin 3.maddesi;

            Norm Kadro İptal ve İhdas

          5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (L) bendi, 22 Şubat 2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin 11.maddesinin 1.fıkrası Hükümleri gereğince, Memur norm kadrolarımızda boş bulunan GİH sınıfındaki 11125 Unvan kodlu 4. dereceli 1 (bir) Mezarlıklar Müdürlüğü kadrosunun iptal edilerek, yerine GİH sınıfında 11080 Unvan kodlu 4. dereceli 1 (bir) adet İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kadrosunun ihdas edilmesine; Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Meclis Başkanı

Kâtip Üye

  Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Ahmet ÜZÜLMEZ

Belediye Başkanı

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

                     (İmzalı)                                                 (İmzalı)                                                  (İmzalı)

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91