İMAR PLANI TADİLATI 102 ADA,1 PARSEL

İMAR PLANI TADİLATI 102 ADA,1 PARSEL

 

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

Karar Tarihi             : 06/06/2022                                                                      

Karar No                   : 30     

Karar Konusu          : İmar Planı Tadilatının Görüşülmesi (102 ada,1 parsel)

                                  BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER

Meclis Başkanı          : Ömer ÜNAL

Meclis Üyeleri            : Mustafa FURTUN, Musa KURT, Hayrettin ASLAN, Hasan ACAR,   Muzaffer 

                                      DUYAN, Ahmet ÜZÜLMEZ, İzzet KOŞAR,Ufuk AKIN.

Gelmeyen Üyeler      : Buğra UZUN(izinli)       

            Filyos Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6’ncı maddesi gereğince, Haziran ayı olağan toplantısını yapmak üzere 06/06/2022 Pazartesi günü saat 11:30’da Belediye hizmet binasındaki meclis salonunda toplandı.

            Gündemin 7.maddesi;

İmar Planı Tadilatının Görüşülmesi,

       Zonguldak İli,Çaycuma İlçesi,Filyos/Öteyüz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan,E-28-D-16-D2-C no.lu paftasında bulunan, 265 da,2 no.lu parselin bulunduğu imar adası sınırlarının,İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce,31.05.2022 tarih ve E-2471 sayılı olur talebinde bahsedilen Belediyemiz adına tribün altında işyeri planlaması yapılmak üzere, imar planında BHA (Belediye Hizmet Alanı) olarak imar planı değişikliği talep edilmiştir.

      Şehir plancısı Harun ALGÜL tarafından hazırlanan ve plan açıklama raporunda bahsedildiği şekilde mevcutta spor alanı olarak kullanılan planlı alan içerisinde bölgeye hizmet etmek amacıyla Belediye Hizmet Alanı planlanmıştır.Alanın yapılaşma koşulları Emsal:1.00,Yençok:10.50 olarak belirlenmiştir.

    1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi neticesinde,3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/c maddesine istinaden Meclisimizce onanmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde; meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.           

            

Meclis Başkanı

Kâtip Üye

Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Muzaffer DUYAN

Belediye Başkanı

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

                    (imzalı)                                            (imzalı)                                            (imzalı)

 

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

FİLYOS BELEDİYESİ

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91