2022 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI

2022 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI

                                                        T.C.

                             FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                          Yazı İşleri Müdürlüğü                                            

                                            

 

Sayı     : 16930948-105.02-2477                                                                                   31/05/2022

Konu   : Haziran ayı Meclis Toplantısı

              Gündeminin İlan Edilmesi                     

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                Filyos Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6’ncı maddesi gereğince, 2022 yılı Haziran ayı olağan meclis toplantısını yapmak üzere 06/06/2022 Pazartesi günü saat 11:30’da Belediye hizmet binasındaki meclis salonunda toplanacaktır.

               İlanen duyurulur. 

 

                                                                                                                      Ömer ÜNAL

                                                                                                                      Belediye Başkanı

                                                                                                                         (e-imzalı)

 

GÜNDEM      :

 1. Açılış, Yoklama ve Saygı Duruşu,
 2. Mülkiyeti Belediyemize ait,183 ada,258 ve 259 no.lu parselde bulunan taşınmazların satışının yapılmasının görüşülmesi,
 3. 1 Adet Öncü İtfaiye Kurtarma Aracı Alımı İşi İçin, İller Bankası A.Ş.’den Kredi Kullanılmasının görüşülmesi,
 4. Ek bütçe yapılmasının görüşülmesi,
 5. Mülkiyeti Belediyemize ait,104 ada, 1 parsel no.lu taşınmazın,10 yıllığına kiraya verilmesinin görüşülmesi,
 6. Beldemiz Öteyüz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan,Kadastroda 265 ada,2 no.lu parselin kuzey tarafında kalan ve imar planımızın E28-D-16-D-2-C nolu paftasında spor tesisi olarak planlanan alan içerisinde, Belediye hizmet alanı olarak ayrılmasına ilişkin imar planı tadilatının görüşülmesi,
 7. Beldemiz Öteyüz/Hisarönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan kadastroda 102 ada.1 no.lu parsel üzerindeki Filyos istasyon sahası ile ilgili olarak,TCDD emlak Dairesi Başkanlığı,İmar şube müdürlüğünün,E-37154969-754-110185 sayılı yazısı ekinde alınan taslak imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi,
 8. Beldemiz Sefercik Mahallesi ile Şehit Öğretmen Aybüke YALÇIN köprüsü arasında, yapımı tamamlanan yola isim verilmesinin görüşülmesi,
 9. Beldemizde Amatör Futbol Kulübü Sefercik Spor’a nakdi yardım yapılmasının görüşülmesi,
 10. Beldemiz Hisarönü ve Öteyüz Mahallesinde  bulunan Atatürk Caddesi üzerinde park eden araçların bekleme sürelerinin belirlenmesinin görüşülmesi,   
 11. Dilek ve temenniler,
 12. Kapanış.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Hisarönü Mah.Park Cad.No:45-Filyos/Çaycuma/Zonguldak Bilgi için: Eray KAÇAR-Yazı İşleri Müd.V.

        Telefon No: (0.372) 623 10 18 – Faks No: (0.372) 623 10 91                                   

        e-Posta: [email protected]  - İnternet Adresi: filyos.bel.tr

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

FİLYOS BELEDİYESİ

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91