2022 YILI MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

2022 YILI MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ (06/05/2022)

 

 

                       

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER

 

Meclis 1.Başkan V.   : Mustafa FURTUN

Meclis Üyeleri           :Musa KURT,Hayrettin ASLAN,Hasan ACAR,Buğra UZUN,Muzaffer DUYAN,Ahmet ÜZÜLMEZ,İzzet KOŞAR,Ufuk AKIN.

 

Karar Tarihi

Karar No

Karar Özeti

06/05/2022

24

            Gündemin 2.maddesi ;

            2021 mali yılı kesin hesabının görüşülmesi;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’nci maddesinin (b) bendine istinaden;

          FİLYOS BELEDİYESİ 2021 MALİ YILI KESİN HESAP KARARI       

  1. Kanunlarla tahsili Belediyelere verilmiş olan gelirlerin tahsil edildiği,
  2. Bütçe ile verilen ödeneklerin amacına uygun olarak kullanıldığı ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 60.maddesinde belirtilen ihtiyaçlar karşılığında sarf edildiği,
  3. Bütçede tertibi bulunmayan kalemlerden harcama yapılmadığı,
  4. 2021 Mali Yılı Gelirlerinin;  17.718.075.22.-TL.olduğu,

2021 Mali Yılı Giderlerinin; 10.939.374.26.-TL.olduğu, 

           Tahsilatı yapılamayan 557.858,207.-TL. Gelir Tahakkukunun tahsil edilmek üzere 2022 Mali yılına devir ettiği görülerek, 2021 Mali yılı Kesin Hesabı; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 64.ve Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi gereğince,  kalem kalem oya sunularak yapılan işaretle oylama neticesinde;Meclis üyelerinden, İzzet KOŞAR, Buğra UZUN,  Muzaffer DUYAN ve Ahmet ÜZÜLMEZ’in (çekimser), diğer üyelerin (kabul) oylarıyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

 

 

Meclis 1.Başkan V.

Kâtip Üye

Kâtip Üye

Mustafa FURTUN

Musa KURT

Muzaffer DUYAN

Meclis Üyesi

(İmzalı)

Meclis Üyesi

(İmzalı)

Meclis Üyesi

(İmzalı)

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91