2022 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

2022 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

 

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ (04 ŞUBAT 2022)

 

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6’ncı maddesi uyarınca Filyos Belediye Meclisinin 04 Şubat 2022 Cuma günü saat 11.30’da Belediye meclis salonunda yaptığı, 2022 yılı Şubat ayı olağan meclis toplantısında müzakere edilerek karara bağlanan hususlara ait karar özetleridir.

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER

Meclis Başkanı

                                                   Ömer ÜNAL

Meclis Üyeleri

Mustafa FURTUN, Musa KURT, Hayrettin ASLAN, Hasan ACAR, Buğra    

UZUN,  Muzaffer DUYAN, Ahmet ÜZÜLMEZ,

Gelmeyen Üyeler

İzzet KOŞAR(Katılmadı),Ufuk AKIN(İzinli).

 

Karar Tarihi

Karar No

Karar Özetleri

 

04.02.2022

 

06

  Gündemin 2.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde;      

     Belediyemizce, Filyos Liman sahası bölgesinde Karadeniz Doğalgazının çıkartılması ve bölgeye ulaştırması kapsamında çalışmalarını yürütmekte olan,Türk Petrolleri Anonim Şirketi’ne, ve Genel olarak ihtiyaç duyulan bölgelerde olabilecek afet,kaza, arama kurtarma veya  İtfaiye hizmetlerinin daha sağlıklı verilebilmesi amacıyla,tam donanımlı 4x4 öncü itfaiye  aracı satın alınmasına, alım işi için yapılacak tüm resmi iş ve işlemler kapsamında, Belediye Başkanı Ömer ÜNAL’a yetki verilmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

04.02.2022

07

Gündemin 3.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde;     

    Belediye Meclisimizin 07.01.2022 tarihli meclis toplantısında,gündemin 4.maddesine istinaden alınan karar ile,Belediyemiz Zabıta memurlarına,390.00.-TL.”Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti” ödenmesine karar verilmiştir.Ancak; Meclis toplantısının yapılmış olduğu tarihte,7344 Sayılı Merkezi Bütçe Kanunu’nun (K) cetveli açıklanmamıştır. 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere açıklanan,7344 Sayılı Merkezi Bütçe Kanununda belirtilen (K) cetveline göre nüfusu 10.000’ne kadar olan Belediyelerde belirtilmiş olan,Zabıta personeline verilecek “Fazla Çalışma Ücreti”nin 361.00.-TL’ye  kadar olduğu belirtilmiştir.

         Bu nedenle; 07.01.2022 tarihinde alınan meclis kararı ile 390.00.-TL. olarak ödenen .”Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti” nin, 15.02.2022 tarihinden geçerli olmak üzere,361.00.-TL.olarak yeniden belirlenmesine; Yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

04.02.2022

08

Gündemin 4.maddesi gereğince yapılan müzakere neticesinde;

            Belediyemiz Meclis üyesi Ufuk AKIN’ın, 04/02/2022 tarih ve E-270 sayılı dilekçesi Belediye Meclisinin 04/02/2022 tarihli toplantısında okundu. Ufuk AKIN dilekçesinde 04.02.2022 tarihli saat 11:30’da yapılacak olan şubat ayı olağan meclis toplantısında özel işlerimin olması nedeniyle hazır bulunamayacağım.Bu nedenle meclis toplantısında mazeretli sayılmama karar verilmesini Belediye meclis üyesi olarak saygılarımla arz ve talep ederim,diye ifade etmiştir.

             Bu nedenle; Meclis üyesi Ufuk AKIN’ın ,04/02/2022 tarihindeki, 2022 yılı Şubat ayı olağan meclis toplantısı için mazereti nedeniyle izinli sayılmasına; yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

Meclis Başkanı

Kâtip Üye

  Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Muzaffer DUYAN

Belediye Başkanı

(İmzalı)

Meclis Üyesi

(İmzalı)

Meclis Üyesi

(İmzalı)

 

                                      

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91