18.MADDE UYGULAMASI

18.MADDE UYGULAMASI

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYESİ

ENCÜMEN KARARI

 

 

Karar Tarihi             : 02/02/2022                                                                      

Karar No                   : 10

Kararın Konusu       : 18.Madde Uygulaması

Encümen Başkanı    : Ömer ÜNAL                                          

Encümen Üyeleri      : Buğra UZUN (Bulunmadı),Ahmet ÜZÜLMEZ, Eray KAÇAR,Adnan KÖKTÜRK.

            Belediye Encümeni; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 35.maddesi uyarınca,02/02/2022 Çarşamba günü saat 15:00’de Belediye Başkanı Ömer ÜNAL’ın Başkanlığında Belediye hizmet binasında toplandı. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamından havaleli 27.01.2022 tarih ve E-1827 sayılı yazısı ve ekleri Encümene havale edilerek görüşüldü.   

             Yapılan Görüşme Neticesinde;

          Beldemiz Hisarönü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan,1/1000 ölçekli, Uygulama imar planımızın E28-D-16-D-3-C no.lu paftasında ayrık 5 kat konut alanı içerisinde bulunan,Kadastroda 260 ada,73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-84-91-92 no.lu parsellerin bulunduğu imar adasında; İmar Planı Uygulamasının düzgün bir biçimde yapılabilmesi için, Belediyemizce yapılan 18.madde dosyasında; Kocaali Mahallesi 260 ada, 73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-84-91-92 nolu parsellerin tamamı,260 ada,84 nolu parselin 262.93 m2’si,260 ada,91 nolu parselin 586.40 m2’lik kısmı düzenlemeye giren parseller olup,ilişik parselasyon  krokisinde işaretlenen düzenleme sınırına göre, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Uygulaması yapılmasına: kararın 1 (bir) ay süreyle askıya çıkarılmasına, dosyanın gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine,Encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir.02.02.2022

 

Ömer ÜNAL

Buğra UZUN

Ahmet ÜZÜLMEZ

Eray KAÇAR

Adnan KÖKTÜRK

Encümen Başkanı

             (İmzalı)

Encümen Üyesi

(Bulunmadı)

Encümen Üyesi

(İmzalı)

Yazı İşleri Md.V.

(İmzalı)

Mali Hizmetler Müd.

              (İmzalı)

 

 

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91