2022 YILI OCAK AYI MECLİS KARARLARI

2022 YILI OCAK AYI MECLİS KARARLARI

 

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ (07 OCAK 2022)

 

 

 

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi uyarınca Filyos Belediye Meclisinin 07/01/2022 Cuma günü saat 11.30’da Belediye meclis salonunda yaptığı, 2022 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısında müzakere edilerek karara bağlanan hususlara ait karar özetleridir.

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER

Meclis Başkanı

                                                  Ömer ÜNAL

Meclis Üyeleri

Mustafa FURTUN, Musa KURT, Hayrettin ASLAN, Hasan ACAR, Buğra UZUN,  Muzaffer DUYAN, Ahmet ÜZÜLMEZ, İzzet KOŞAR,Ufuk AKIN.

 

Karar Tarihi

Karar No

Karar Özetleri

 

07.01.2022

 

01

Gündemin 2.Maddesi ;

Belediye Meclisinin 2021 Yılı Tatil Ayı’nın Belirlenmesi,

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesi; Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir. hükmü uyarınca; 2022 yılı meclis tatil ayı için önerilen “TEMMUZ” ayının meclisin tatil ayı olarak belirlenmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile karar verildi.

 

07/01/2022

 

02

Gündemin 3.maddesi;

Sözleşmeli Personel (İnşaat Mühendisi) Ücretinin Belirlenmesi,

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3.fıkrası gereğince, Belediyemizde 2021 yılında boş bulunan 8500 unvan kodlu 8 dereceli mühendis kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli personel (İnşaat Mühendisi) olarak çalışan Ali Kemal ALSAN’ın; 2022 yılında da çalıştırılmasına devam olunmasına, tam zamanlı sözleşmeli personel ile (01/01/2022 – 31/12/2022) tarihleri arasında tam zamanlı sözleşme yapılarak ücretinin aylık net 4.700,00 (dörtbinyediyüz)-TL olarak belirlenmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

07.01.2022

 

 

03

Gündemin 4.maddesi;

Zabıta Personelinin Aylık Maktu Çalışma Ücretinin Belirlenmesi,

Görevleri gereği, günün 24 saatinde devamlılık arz eden ve Zabıta Hizmetlerinde fiilen görev yapan personele, yılı Bütçe Kanununun K cetveli ile belirlenen  "Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti" ödenmektedir.

          Belediyemizde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak fiilen görev yapan Zabıta personeline 15/01/2022 tarihinden geçerli olmak üzere 390.00 (Üçyüzdoksan)-TL. aylık maktu fazla çalışma ücreti ödenmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

07.01.2022

04

Gündemin 5.maddesi;         Filyos Liman Sahasında Faaliyet Gösteren Türk Petrolleri Anonim Şirketine İtfaiye Hizmeti Verilmesinin  Görüşülmesi,      

        Filyos Liman Projesi kapsamında, Karadeniz doğalgazının liman sahası bölgesine ulaştırılması amacıyla faaliyet gösteren Türk Petrolleri Anonim Şirketinin çalışmalarını desteklemek,doğabilecek olumsuz olayların önüne geçebilmek ve zamanında müdahale edilmesi amacıyla (TPAO) Türk Petrolleri Anonim şirketine itfaiye hizmeti verilmesine, konu ile ilgili her türlü resmi iş ve işlemlerin yürütülmesi,sözleşme yapılması vb. yapılacak tüm işlemler kapsamında Belediye Başkanı Ömer ÜNAL’a yetki verilmesine, yapılan işaretle oylama neticesinde meclis üyelerinden, Buğra UZUN,Muzaffer DUYAN ve İzzet KOŞAR’ın (Çekimser) diğer üyelerin (kabul) oylarıyla, Meclisimizce oy çokluğu ile karar verildi. 

07.01.2022

05

           Gündemin 6.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde;           

         Batı Karadeniz Kalkınma Birliği’nin 03.01.2022 tarih ve  E-31 sayılı yazısında Birliğe üyelik konusu ile ilgili yazısı belediyemize gönderilmiş olup,2022 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısında Belediye başkanı Ömer ÜNAL tarafından meclis başkanlığına hitaben verilen önerge yapılan işaretle oylama neticesinde,oybirliği ile gündemin altıncı maddesi olarak görüşülmesi kabul edilmiştir.

      Bölgesel Ölçekte ve üye mahalli idarelerin kendi imkânlarını aşan hizmetleri yerine getirmeyi,bölgesel olarak kalkınma  amacıyla kurulan ve 09.02.2009 tarihinde İçişleri Bakanlığınca onaylanan Batı Karadeniz Kalkınma Birliği’ne (Bakab) üye olunmasına, Birlik ile ilgili her türlü resmi iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Ömer ÜNAL’a yetki verilmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde  meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

Meclis Başkanı

Kâtip Üye

  Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Muzaffer DUYAN

Belediye Başkanı

(İmzalı)

Meclis Üyesi

(İmzalı)

Meclis Üyesi

(İmzalı)

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91