OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARI

OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARI

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Karar Tarihi             : 27/12/2021                                                                      

Karar No                   : 31     

Karar Konusu          : Ek Bütçe Yapılmasının Görüşülmesi

 

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER

                                       Meclis Başkanı          : Ömer ÜNAL

Meclis Üyeleri            : Mustafa FURTUN, Musa KURT, Hayrettin ASLAN, Hasan ACAR, Buğra UZUN, Muzaffer DUYAN, Ahmet ÜZÜLMEZ, İzzet KOŞAR.         

                                       Gelmeyen Üyeler       : Ufuk AKIN

            Filyos Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesine eklenen,07 Haziran 2007 tarih ve 26545 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 5675 sayılı Kanunun 3.maddesi gereğince, 2021 yılı 1.olağanüstü meclis toplantısını yapmak üzere, 27/12/2021 Pazartesi günü saat 11:30’da Belediye hizmet binasındaki meclis salonunda toplandı.           

            Gündemin 2.maddesi gereğince yapılan müzakere neticesinde;           

     5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/b maddesine istinaden, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 22.12.2021 tarih ve 1667 sayılı  talebi üzerine , Yetmeyen kalemlere yeterli ödenek olmadığından, 2021 mali yılı bütçesinde aşağıda olduğu 1.500.000,00 (Birmilyonbeşyüzbin).-TL, ek bütçe yapılmasına, yapılan işaretle oylama neticesinde; meclisimizce oy birliği ile  karar verildi.

 

GİDER BÜTÇESİ EK BÜTÇE (+) ÖDENEK ÇEŞİDİ

FONKSİYONEL

EKONOMİK

ÖDENEK ÇEŞİDİ

TUTARI

01.1.1

03.5.1.01

Etüt-Proje Bilirkişi Giderleri

72.000,00

 

03.7.1.04

Yangından Korunma Malzemeleri

160.000,00

 

 

 

 

01.3.9

03.4.2.04

Mahkeme Harç ve Giderleri

80.000,00

 

 

 

 

04.5.1

03.8.6.01

Yol Bakım ve Onarım Giderleri

33.000,00

 

06.5.7.07

Yol Yapım Giderleri

260.000,00

 

 

 

 

05.1.0

03.2.3.02

Akaryakıt ve Yağ Alımları

100.000,00

 

03.5.1.04

Müteahhitlik Giderleri

333.500,00

 

03.7.3.03

Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri

200.000,00

 

03.8.1.90

Diğer Hizmet Binası Bakımı

50.000,00

 

 

 

 

06.3.0

03.2.3.03

Elektrik Alımları

90.000,00

 

03.7.1.90

Diğer Dayanıklı Mal Alımları

79.000,00

 

03.8.9.01

Diğer Taşınmaz Yapım ve Bakımı

42.000,00

 

 

 

 

 

 

                                                      TOPLAM

1.500.000,00

 

              

 GELİR BÜTÇESİ (+)

 

 

 

TUTARI

05.2.9.99

Diğer Payları

1.500.000,00

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  TOPLAM

1.500.000,00

                                                         

Meclis Başkanı

Kâtip Üye

Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Muzaffer DUYAN

Belediye Başkanı

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

                   (İmzalı)                                           (İmzalı)                                                (İmzalı)

 

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91