18. MADDE UYGULAMASI

18. MADDE UYGULAMASI

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYESİ

ENCÜMEN KARARI

 

 

Karar Tarihi             : 20/12/2021                                                                      

Karar No                   : 52

Kararın Konusu       : 18.Madde Uygulaması

 

Encümen Başkanı    : Ömer ÜNAL                                          

Encümen Üyeleri      : Buğra UZUN (Bulunmadı),Ahmet ÜZÜLMEZ, Eray KAÇAR,Ş.Yaşar KÖKTÜRK.

 

            Belediye Encümeni; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 35.maddesi uyarınca 20/12/2021 Pazartesi günü saat 11:00’de Belediye Başkanı Ömer ÜNAL’ın Başkanlığında Belediye hizmet binasında toplandı. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamından havaleli 20.12.2021 tarih ve E-1664 sayılı yazısı ve ekleri Encümene havale edilerek görüşüldü.   

             Yapılan Görüşme Neticesinde;

          Beldemiz Kocaali Mahallesi sınırları içerisinde yer alan,1/1000 ölçekli, Uygulama imar planımızın E28-D-16-D-3-D no.lu paftasında ayrık 5 kat konut alanı içerisinde bulunan,Kadastroda 183 ada,117-118-119 no.lu parsellerin bulunduğu imar adasında; İmar Planı Uygulamasının düzgün bir biçimde yapılabilmesi için; ilişik tahdit krokisinde işaretlenen düzenleme sınırına göre, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Uygulaması yapılmasına: kararın 1 (bir) ay süreyle askıya çıkarılmasına, dosyanın gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine,Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.20.12.2021

 

 

Ömer ÜNAL

Buğra UZUN

Ahmet ÜZÜLMEZ

Eray KAÇAR

Ş.Yaşar KÖKTÜRK

Encümen Başkanı

(İmzalı)

Encümen Üyesi

(Bulunmadı)

Encümen Üyesi

          (İmzalı)

Yazı İşleri Md.V.

(İmzalı)

Mali Hizmetler Md.

               (İmzalı)

 

 

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91