2021 YILI ARALIK AYI MECLİS KARARLARININ İLANI

2021 YILI ARALIK AYI MECLİS KARARLARININ İLANI

 

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ (06/12/2021)

 

 

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi uyarınca Filyos Belediye Meclisinin 06/12/2021 Pazartesi  günü saat 11.30’da Belediye meclis salonunda yaptığı 2021 yılı Aralık ayı olağan meclis toplantısında müzakere edilerek karara bağlanan hususlara ait karar özetleridir.

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER

Meclis Başkanı

                                                   Ömer ÜNAL

Meclis Üyeleri

Mustafa FURTUN, Musa KURT, Hayrettin ASLAN, Hasan ACAR, Buğra UZUN, Muzaffer DUYAN, Ahmet ÜZÜLMEZ, İzzet KOŞAR,Ufuk AKIN. (İzinli)

 

 

Karar Tarihi

Karar No

Karar Özetleri

06.12.2021

28

  Gündemin 2.maddesi gereğince yapılan müzakere neticesinde;            

     Belediye Meclisimizin, 07.12.2017 tarih ve 40 sayılı kararı ile,Mülkiyeti Belediyemize ait 17 pafta, 5175 parsel nolu taşınmazı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14.ve 15 (h) ile 75 (d) maddelerine istinaden; asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere “futbol sahası” yapılmak şartıyla 25 (yirmibeş) yıl süreyle Gençlik ve Spor Bakanlığı adına Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bedelsiz olarak tahsis edilmesine  karar verilmiştir.

      Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nce; Futbol sahası yapılmak üzere tahsis edilen taşınmaz üzerinde bu güne kadar amacına uygun hiçbir çalışma ve faaliyette bulunulmadığından, tahsis kararının kaldırılmasına,yapılan işaretle oylama neticesinde; Meclis üyeleri Buğra UZUN ve Muzaffer DUYAN’nın (çekimser) diğer üyelerin (kabul) oylarıyla,Meclisimizce oy çokluğu  ile karar verilmiştir.

 

06.12.2021

 

29

 Gündemin 3.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde;    

    5393 Sayılı Belediye Kanununun, Belediyenin görev ve sorumlulukları başlıklı 14.maddesine istinaden, Beldemizde bulunan Sefercik Spor Futbol Kulübüne 7.500,00 (yedibinbeşyüz)-TL.nakdi yardım yapılmasına ve bu konuda Belediye Başkanı Ömer ÜNAL’a yetki verilmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.  

06.12.2021

30

Gündemin 4.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde;

Meclis Üyesi Ufuk AKIN’ın Mazereti Nedeniyle İzinli Sayılması,

      Belediyemiz Meclis üyesi Ufuk AKIN’ın, 06/12/2021 tarih ve E-2152 sayılı dilekçesi Belediye Meclisinin, 06/12/2021 tarihli toplantısında okundu. Ufuk AKIN dilekçesinde 06/12/2021 tarihli saat 11:30’da yapılacak olan Aralık ayı olağan meclis toplantısında özel işlerimin olması nedeniyle hazır bulunamayacağım. Bu nedenle meclis toplantısında mazeretli sayılmama karar verilmesini Belediye meclis üyesi olarak saygılarımla arz ve talep ederim, diye ifade etmiştir.

      Bu nedenle; Meclis üyesi Ufuk AKIN’ın 06/12/2021 tarihindeki 2021 yılı Aralık ayı olağan meclis toplantısı için mazereti nedeniyle izinli sayılmasına; yapılan işaretle oylama neticesinde, Meclis Başkanı Ömer ÜNAL’ın, (ret) diğer üyelerin (kabul) oylarıyla oy çokluğu  ile karar verildi.

Meclis Başkanı

Ömer ÜNAL

Belediye Başkanı

(İmzalı)

Kâtip Üye

Musa KURT

Meclis Üyesi

(İmzalı)

 Kâtip Üye

Muzaffer DUYAN

Meclis Üyesi

(İmzalı)

 

 

                

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91