22.11.2021 TARİH VE 48 SAYILI ENCÜMEN KARARININ İLANI

22.11.2021 TARİH VE 48 SAYILI ENCÜMEN KARARININ İLANI

                                               

  T.C.

    FİLYOS BELEDİYESİ

   ENCÜMEN  KARARI

                                       

Karar Tarihi             : 22/11/2021                                         

Karar No                   : 48

Karar Konusu          :Parselasyon Planı (183 Ada 175-229-230-232-233-234-235-236-253-254  nolu Parseller)

Encümen Başkanı    : Ömer ÜNAL

Encümen Üyeleri      : Buğra UZUN(Bulunmadı)        Yazı İşleri Müd.V.:  Eray KAÇAR,

                                     Ahmet ÜZÜLMEZ                      Mali Hizmetler Müdür V.: Ş.Yaşar KÖKTÜRK

           Belediye Encümeni; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 35.maddesi uyarınca 22/11/2021 Pazartesi  günü saat 11:00’de Belediye Başkanı Ömer ÜNAL’ın Başkanlığında Belediye hizmet binasında toplandı. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün , 22.11.2021 tarih ve E-1495 sayılı yazısı ekindeki  Parselasyon planı dosyası ve ekleri Encümene havale edilerek görüşüldü.  

                                     Yapılan müzakere neticesinde;       

         Beldemiz Kocaali  Mahallesi 183 Ada 175-229-230-232-233-234-235-236-253-254 nolu  parsellere ilişkin imar planının E28-D-16-D-3-D nolu paftasında“(A-5), Konut Alanında kalan, kadastroda; 183 Ada 175-229-230-232-233-234-235-236-253-254 no.lu parsellerin bulunduğu imar adasında, Ayrık Nizam 5 katlı  Konut alanı olduğu görülmüştür. Söz konusu alanda yapılan incelemede, alanda mevcut yapılaşmanın olması nedeniyle 3194 sayılı imar kanunun 18. maddesi uygulanamamış ve uygulamaya yönelik parselasyon planı hazırlanması uygun görülmüştür.

             Hazırlanan Filyos/Kocaali Mahallesi 183 Ada 175-229-230-232-233-234-235-236-253-254  nolu parsellere ilişkin, incelenen parselasyon planında;

  • 183 ada  236   parsel, 175 parsel,kadastro boşluğu ihdas i-a, i-b tek başına yapı yapabilecek şekilde  parselasyonu planmıştır.
  • 183  ada 235 parselin b ihsari parçası ve 233 nolu parselin d ihsari parçası şuyuludur.
  • 183  ada 235 nolu parselin a ihsari parçası,233  parselin c ihsari parçası,232 parselin c ihsari parçası  şuyuludur.
  • 183  ada 234  parsel,233 parselin a ihsari parçası, 232 parselin a ihsari parçası ve kadasro boşluğu ihdas i-c parçası ile şuyuludur.
  • 183  ada 233  parselin b ihsari parçası,232 parselin b ihsari parçası,230 parsel,229 parsel şuyuludur.
  • Bahçe mesafeleri imar planında belirtilen şekliyle parsellerin yol cephelerinden 5 m, komşu ve arka cephelerinden 3 m olarak  parselasyon planı üzerine işlenmiştir.

Şekilde uygulama yapılacağı parselasyon planlarında görülmüştür. 3194 sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği doğrultusunda yapılan inceleme sonucunda hazırlanan parselasyon planı encümenimizce uygun görülmüş olup, Parselasyon Planının onaylanmasına, 3194 sayılı İmar Kanunun 15. Maddesi gereğince; Encümenimizce oybirliği ile karar verilmiştir.22.11.2021

 

Ömer ÜNAL

Buğra UZUN

Ahmet ÜZÜLMEZ

Eray KAÇAR

Ş.Yaşar KÖKTÜRK

Encümen Başkanı

             (imzalı)

Encümen Üyesi

        (Bulunmadı)

 

Encümen Üyesi

(imzalı)

 

Yazı İşleri Md.V.

(imzalı)

Mali Hizmetler Md.V.

             (imzalı)

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91