22.11.2021 TARİH VE 47 SAYILI ENCÜMEN KARARININ İLANI

22.11.2021 TARİH VE 47 SAYILI ENCÜMEN KARARININ İLANI

                                               

  T.C.

    FİLYOS BELEDİYESİ

   ENCÜMEN  KARARI

                                       

Karar Tarihi             : 22/11/2021                                         

Karar No                   : 47

Karar Konusu          : Parselasyon Planı (230 Ada, 7-8-9-10-11 nolu Parseller)

Encümen Başkanı    : Ömer ÜNAL

Encümen Üyeleri      : Buğra UZUN(Bulunmadı)    Yazı İşleri Müd.V.:  Eray KAÇAR,

                                     Ahmet ÜZÜLMEZ                  Mali Hizmetler Müdür V.: Ş.Yaşar KÖKTÜRK

 

           Belediye Encümeni; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 35.maddesi uyarınca 22/11/2021 Pazartesi  günü saat 11:00’de Belediye Başkanı Ömer ÜNAL’ın Başkanlığında Belediye hizmet binasında toplandı. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün , 22.11.2021 tarih ve E-1493 sayılı yazısı ekindeki  Parselasyon planı dosyası ve ekleri Encümene havale edilerek görüşüldü.  

                                    Yapılan müzakere neticesinde;       

         Beldemiz Hisarönü  Mahallesi (230 Ada 7-8-9-10-11  nolu  parsellere ilişkin imar planının E28-D-16-D-3-B nolu paftasında“(B-5),Ticaret+Konut Alanında kalan, kadastroda; 230 ada, 7-8-9-10-11 no.lu parsellerin bulunduğu imar adasında, Bitişik Nizam 5 katlı Ticaret+Konut alanı olduğu görülmüştür. Söz konusu alanda yapılan incelemede, alanda mevcut yapılaşmanın olması nedeniyle 3194 sayılı imar kanunun 18. maddesi uygulanamamış ve uygulamaya yönelik parselasyon planı hazırlanması uygun görülmüştür.   

          Hazırlanan Filyos/Hisarönü Mahallesi 230 ada, 7,8,9,10,11 nolu parsellere ilişkin, incelenen parselasyon planında;

  • 230 ada 8 nolu  parselin a ihsari parçası tek başına yapabilecek şekilde  parselasyonu belirlenmiştir.
  • 230  ada 7 nolu parselin a ihsari parçası, 230  ada 6 nolu parselin a ihsari parçası ve 230 ada 16 parselin a ihsari parçası ve 230 ada 8 nolu parselin c ihsari parçası  şuyulandırılmıştır..
  • 230  ada 9 nolu parselin a ihsari parçası ile 230 ada 8 nolu parselin d ihsari parçası şuyuludur.
  • 230  ada 10 nolu parselin a ihsari parçası ile 230 ada 11 nolu parselin c ve d ihsari parçaları şuyuludur.
  • 230  ada 11 nolu parselin a ihsari parçası ile 230 ada 10 nolu parselin c ihsari parçası şuyuludur.
  • Tüm parsellerin yapı yaklaşma mesafeleri arka cepheden 3,50 m olarak parselasyon planına işlenmiştir.

Şekilde uygulama yapılacağı parselasyon planlarında görülmüştür. 3194 sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği doğrultusunda yapılan inceleme sonucunda hazırlanan parselasyon planı encümenimizce uygun görülmüş olup, Parselasyon Planının onaylanmasına, 3194 sayılı İmar Kanunun 15. Maddesi gereğince; Encümenimizce oybirliği ile karar verilmiştir.22.11.2021

Ömer ÜNAL

Buğra UZUN

Ahmet ÜZÜLMEZ

Eray KAÇAR

Ş.Yaşar KÖKTÜRK

Encümen Başkanı

           (imzalı)

Encümen Üyesi

       (Bulunmadı)

 

Encümen Üyesi

(imzalı)

 

Yazı İşleri Md.V.

(imzalı)

Mali Hizmetler Md.V.

            (imzalı)

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91