2021 YILI KASIM AYI MECLİS KARARLARI İLANI

2021 YILI KASIM AYI MECLİS KARARLARI İLANI

 

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ (03/11/2021)

 

 

 

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi uyarınca Filyos Belediye Meclisinin 03/11/2021 Çarşamba  günü saat 11.30’da Belediye meclis salonunda yaptığı 2021 yılı Kasım ayı olağan meclis toplantısında müzakere edilerek karara bağlanan hususlara ait karar özetleridir.

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER

Meclis Başkanı

                                                   Ömer ÜNAL

Meclis Üyeleri

Mustafa FURTUN, Musa KURT, Hayrettin ASLAN, Hasan ACAR, Buğra UZUN, Muzaffer DUYAN, Ahmet ÜZÜLMEZ, İzzet KOŞAR, Ufuk AKIN.

 

 

Karar Tarihi

Karar No

Karar Özetleri

 

 

 

 

 

 

 

03.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

24

Gündemin 2.maddesi;        

İmar Planı Değişikliğinin Sonuçlandırılması,

Beldemiz Öteyüz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, uygulama imar planımızın    E28-D16-D3-B nolu imar paftasında, kadastroda 298 ada,10-21-22-23 nolu parsellerin bulunduğu TİCK B-5 anahtarlı imar adasından, Atatürk Caddesi ile Uğur Mumcu Caddesini birbirine bağlayacak şekilde 10 metrelik imar yolu yapılmasına ilişkin imar planı değişikliğinin görüşülmesi neticesinde; Fen İşleri ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanacak Kamulaştırma çalışmaları ve bütçesi raporu neticesinde yeniden ilerideki bir tarihte görüşülmesine karar verilmiştir.

 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce, Başkanlık Makamına sunulan 02.11.2021 tarih ve E-1414 sayılı raporunun Belediye Meclisince değerlendirilmesi neticesinde ve batı kısmında alternatif imar yolunun olması sebebiyle; 298 ada 10-21-22-23 nolu parseller üzerinden,imar yolunun açılması yapılan işaretle oylama neticesinde; Meclisimizce oybirliği ile uygun görülmemiştir. 

 

 

 

03.11.2021

 

 

 

25

Gündemin 3.maddesi;

         Belediyemiz İtfaiye Aracının 5 yıl süre ile TPO ve KLM’ne Kiralanmasının  Görüşülmesi,

         Belediyemize ait  İtfaiye aracının Filyos liman sahası merkezinde, (TPAO) Türk Petrolleri Anonim Ortaklığına kiralanmasına,kiralama ile ilgili her türlü resmi iş ve işlemlerin yürütülmesi,sözleşme yapılması vb. yapılacak tüm işlemler kapsamında Belediye Başkanı Ömer ÜNAL’a yetki verilmesine, yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

03.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

26

Gündemin 4.maddesi;

2022 Mali Yılı Gelir Tarifesinin Görüşülmesi,

         5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun ilgili maddeleri esas alınarak hazırlanan 2022 mali yılı gelir tarifesindeki tüm ücretler; maddeler halinde görüşülüp müzakere edildikten sonra işaretle yapılan oylama sonucunda;

 • Ücrete Tabi İşler                              : Buğra UZUN’un (çekimser) diğer üyelerin (kabul)  oylarıyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
 • İş Makinesi Ücretleri                       : Oy birliği ile kabul edilmiştir.  
 • Kamyon Ücretleri                            : Oy birliği ile kabul edilmiştir.
 • Su Bağlama Ücretleri                      : Oy birliği  ile kabul edilmiştir.
 • Kanalizasyon Bağlama Ücretleri    : Oy birliği ile kabul edilmiştir.
 • Durak Kullanma Ücretleri             : Oy birliği ile kabul edilmiştir.
 • Su Depozito Ücretleri                      : Oy birliği ile kabul edilmiştir.
 • Su Ücret Tarifeleri                          : Oy birliği ile kabul edilmiştir.
 • Atık Su Ücretleri                              : Oy birliği ile kabul edilmiştir.
 • Katı Atık Bertaraf Ücretleri           : Oy birliği ile kabul edilmiştir.
 • Ecrimisil Ücretleri                            : Oy birliği ile kabul edilmiştir.
 • İmar ile İlgili ücretler                       : Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Gündemin 5.maddesi;

2022 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesinin Görüşülmesi,

  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 61.ve 62. maddeleri gereğince hazırlanan 2022 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi maddeler halinde görüşüldü. Gelir ve Gider Bütçesinin 12.500.000,00 (OnİkiMilyonBeşYüzBin)-TL denk olacak şekilde belirlenmesine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (b) fıkrası uyarınca, işaretle yapılan oylama neticesinde; 2022 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

2022 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ

S.No

Açıklama

Tutarı (TL)

01

VERGİ GELİRLERİ

1.770.000,00

03

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2.125.000,00

04

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

1.425.000,00

05

DİĞER GELİRLER

7.132.000,00

06

SERMAYE GELİRLERİ

50.000,00

09

RED VE İADELER (-)

2.000,00

TOPLAM

12.500.000,00

2022 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ

S.No

Açıklama

Tutarı (TL)

01

GENEL KAMU HİZMETLERİ

4.588.350,00

03

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

14.000,00

04

EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLERİ

841.000,00

05

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

5.631.650,00

06

İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

1.330.000,00

08

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

65.000,00

09

SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

30.000,00

TOPLAM

12.500.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meclis Başkanı

 

 

 

 

 

Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Muzaffer DUYAN

Belediye Başkanı

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

                     (İmzalı)                                              (İmzalı)                                                (İmzalı)

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91