2021 YILI EKİM AYI MECLİS KARARLARI İLANI

2021 YILI EKİM AYI MECLİS KARARLARI İLANI

 

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ (05/10/2021)

 

 

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi uyarınca Filyos Belediye Meclisinin 05/10/2021 Salı günü saat 11.30’da Belediye meclis salonunda yaptığı 2021 yılı Ekim ayı olağan meclis toplantısında müzakere edilerek karara bağlanan hususlara ait karar özetleridir.

 

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER

Meclis Başkanı

                                                  Ömer ÜNAL

Meclis Üyeleri

Musa KURT, Hayrettin ASLAN, Hasan ACAR, Buğra UZUN,İzzet KOŞAR

Ahmet ÜZÜLMEZ, Ufuk AKIN.

Mustafa FURTUN (İZİNLİ)

Muzaffer DUYAN (İZİNLİ)

 

 

Karar Tarihi

Karar No

Karar Özetleri

05.10.2021

19

Gündemin 2.maddesi; Meclis Üyesi Mustafa FURTUN’un Mazereti Nedeniyle İzinli Sayılması,

Belediyemiz Meclis üyesi Mustafa FURTUN’un, 04/10/2021 tarih ve E-1795 sayılı dilekçesi Belediye Meclisinin, 05/10/2021 tarihli toplantısında okundu. Meclis üyesi Mustafa FURTUN dilekçesinde, 05/10/2021 tarihli saat 11:30’da yapılacak olan Ekim ayı olağan meclis toplantısında il dışında (İstanbul) olmam nedeniyle hazır bulamayacağımdan meclis toplantısında mazeretli sayılmama karar verilmesini  arz ve talep ederim, diye ifade etmiştir.

            Bu nedenle; Meclis üyesi Mustafa FURTUN’un 05/10/2021 tarihindeki 2021 yılı Ekim  ayı olağan meclis toplantısı için mazereti nedeniyle izinli sayılmasına; yapılan işaretle oylama neticesinde, Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

05.10.2021

20

Gündemin 3.maddesi; Meclis Üyesi Muzaffer DUYAN’ın Mazereti Nedeniyle İzinli Sayılması,

Belediyemiz Meclis üyesi Muzaffer DUYAN’ın, 05/10/2021 tarih ve E-1801 sayılı dilekçesi Belediye Meclisinin, 05/10/2021 tarihli toplantısında okundu. Meclis üyesi Muzaffer DUYAN dilekçesinde, 05/10/2021 tarihli saat 11:30’da yapılacak olan Ekim ayı olağan meclis toplantısında özel işlerim nedeniyle hazır bulamayacağımdan, meclis toplantısında mazeretli sayılmama karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim, diye ifade etmiştir.

            Bu nedenle; Meclis üyesi Muzaffer   DUYAN’ın 05/10/2021 tarihindeki 2021 yılı Ekim  ayı olağan meclis toplantısı için mazereti nedeniyle izinli sayılmasına; yapılan işaretle oylama neticesinde, Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

05.10.2021

 

21

         Gündemin 4.maddesi; Çaycuma İlçe Milli Eğitimi Müdürlüğü’ne Bağlı, Çaycuma Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’ne Bağımsız Bölüm Tahsisi.

           Belediyemizin tasarrufunda bulunan,267 ada,1 parseldeki binanın 1. Normal  Katındaki, 2 no.lu bağımsız bölümün, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nce, elektrik,su ve abonelik işlemlerinin yapılması, eğitim,kurs vb. hizmetlerinde kullanılmak üzere, Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı, Çaycuma Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’ne tahsis edilmesine yapılan işaretle oylama neticesinde;Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

05.10.2021

22

Gündemin 5.maddesi; Belediyemiz İtfaiye Teşkilatının Kurulması.

         Beldemizin konumu nedeniyle,Filyos liman sahasına ve geri bölgesinde kurulacak sanayi alanlarına yakın olması,doğal ve tarihi güzellikleri ile turizm beldesi olması nüfus ve konut sayılarını artırmıştır.Belediye teşkilatımız,1954 yılında kurulmuş olmasına rağmen,bu güne kadar itfaiye teşkilatı kurulamamıştır.

         Bu durum her yıl, Çaycuma Kaymakamlığı tarafından yapılan itfaiye denetimi raporlarında tavsiye edilmektedir.Bu nedenle Belediyemizde itfaiye teşkilatı kurulmasına; yapılan işaretle oylama neticesinde,Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.   

05.10.2021

23

Gündemin 6.maddesi; İller Bankasından Kredi Kullanılarak 1 Adet İtfaiye Aracı Satın Alınmasının Görüşülmesi;

         Beldemizin konumu nedeniyle,Filyos liman sahasına ve geri bölgesinde kurulacak sanayi alanlarına yakın olması,doğal ve tarihi güzellikleri ile turizm beldesi olması nüfus ve konut sayılarını artırmıştır.Bu nedenle mevcut itfaiye araçlarımız ihtiyaca cevap vermediğinden,İller Bankasından kredi kullanılarak yeni 1 adet itfaiye aracı satın alınmasına,alım işi için yapılacak tüm işlemler kapsamında Belediye Başkanı Ömer ÜNAL’a yetki verilmesine, yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Meclis Başkanı

Kâtip Üye

  Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Muzaffer DUYAN

Belediye Başkanı

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

                 (İmzalı)                                                (İmzalı)                                                (İzinli)

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91