2021 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI

2021 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI

 

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ (06/09/2021)

 

 

 

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi uyarınca Filyos Belediye Meclisinin 06/09/2021 Pazartesi günü saat 11.30’da Belediye meclis salonunda yaptığı 2021 yılı Eylül ayı olağan meclis toplantısında müzakere edilerek karara bağlanan hususlara ait karar özetleridir.

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER

Meclis Başkanı

                                                   Ömer ÜNAL

Meclis Üyeleri

Mustafa FURTUN, Musa KURT, Hayrettin ASLAN, Hasan ACAR, Buğra UZUN, Muzaffer DUYAN, Ahmet ÜZÜLMEZ, İzzet KOŞAR,Ufuk AKIN

 

Karar Tarihi

Karar No

Karar Özetleri

06.09.2021

17

Gündemin 2.maddesi;

2 (iki) adet Encümen Üyesinin Seçilmesi;

Belediye Meclisimizin 02.04.2021 tarihinde gerçekleştirdiği olağan meclis toplantısında 10 sayılı kararı ile yapılan iki adet encümen seçimi, Zonguldak İdare Mahkemesine yapılan başvuruya istinaden, İdare Mahkemesince 2021/518 Esas Nolu kararı ile yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

Belediyemiz iş ve işlemlerin yürütülmesi,  hizmetlerin aksamaması ve devamlılığı açısından yeniden encümen seçimi yapılması için,2021 yılı eylül ayı olağan meclis toplantısında Belediye Başkanı Ömer ÜNAL tarafından meclis başkanlığına hitaben verilen Önerge yapılan işaretle oylama neticesinde,oybirliği ile gündemin ikinci maddesi olarak görüşülmesi kabul edilmiştir.

 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19’ncu ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5’nci maddesi uyarınca, kalan süreyi tamamlamak üzere 2 adet encümen üyesi seçimi için yapılan gizli oylama neticesinde, Hasan ACAR 5 oy, Mustafa FURTUN 5 oy, Buğra UZUN 5 oy, Ahmet ÜZÜLMEZ 5 oy almışlardır. Oylamada eşitlik olduğundan ikinci tur seçimlerine gidilmiş olup yapılan gizli oylamada, Mustafa FURTUN 5 oy,Hasan ACAR 5 oy, Buğra UZUN 5 oy,Ahmet ÜZÜLMEZ 5 oy   alarak ikinci tur seçimlerinde  yine eşitlik olduğundan Meclis Başkanı tarafından kuraya başvuruldu. Kura çekimi için Mustafa FURTUN,Hasan ACAR, Buğra UZUN, ve Ahmet ÜZÜLMEZ’in adlarının yazılı bulunan kağıtlar bir torbaya konularak meclis başkanı  tarafından çekilmek suretiyle yapıldı. Torbadan çekilen isimler olan meclis üyesi Buğra UZUN ve Ahmet ÜZÜLMEZ  çıkmıştır. Buğra UZUN ve Ahmet ÜZÜLMEZ, kalan süreyi tamamlamak üzere  Encümen üyesi seçilmişlerdir.

06.09.2021

18

      Gündemin 3.maddesi;  

      Filyos Vadisi ��çme Suyu ve Altyapı hizmet Birliği Tüzük Taslağının Görüşülmesi,    

         Zonguldak Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü’nün 31.08.2021 tarih E-6180 sayılı yazısında Filyos Vadisi İçme Suyu ve Altyapı Hizmet Birliği tüzüğünün son hali belediyemize gönderilmiş olup,2021 yılı Eylül ayı olağan meclis toplantısında Belediye başkanı Ömer ÜNAL tarafından meclis başkanlığına hitaben verilen önerge, yapılan işaretle oylama neticesinde,oybirliği ile gündemin üçüncü maddesi olarak görüşülmesi kabul edilmiştir.

         Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 5 nci maddesi uyarınca; ilimizde kurulacak olan Filyos Vadisi İçme Suyu ve Altyapı Hizmet Birliğine ait okunan 41 madde ve 8 sayfadan oluşan birlik tüzüğünün kabul edilmesine,ilgili birliğe üye olunmasına ve birlik kuruluş işlerini yürütmek üzere, Belediye Başkanı Ömer ÜNAL’a yetki verilmesine  meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

Meclis Başkanı

Kâtip Üye

  Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Muzaffer DUYAN

Belediye Başkanı

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

                     (İmzalı)                                               (İmzalı)                                          (İmzalı)

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91