2021 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI

2021 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI

 

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ (02/08/2021)

 

 

                       

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER

 

                                       Meclis Başkanı          : Ömer ÜNAL

Meclis Üyeleri  : Mustafa FURTUN,Musa KURT, Hayrettin ASLAN, Hasan ACAR, Buğra  UZUN,  Muzaffer DUYAN, Ahmet ÜZÜLMEZ, İzzet KOŞAR.

                                       Ufuk AKIN (KATILMADI)

 

Karar Tarihi

Karar No

Karar Özeti

02/08/2021

15

Gündemin 2.maddesi;

Meclis Üyesi Ufuk AKIN’ın Mazereti Nedeniyle İzinli Sayılması,

Belediyemiz Meclis üyesi Ufuk AKIN’ın, 02/08/2021 tarih ve E-1335 sayılı dilekçesi Belediye Meclisinin, 02/08/2021 tarihli toplantısında okundu.Ufuk AKIN dilekçesinde 02/08/2021 tarihli saat 11:30’da yapılacak olan Ağustos ayı olağan meclis toplantısında özel işlerimin olması nedeniyle hazır bulunamayacağım. Bu nedenle meclis toplantısında mazeretli sayılmama karar verilmesini Belediye meclis üyesi olarak saygılarımla arz ve talep ederim, diye ifade etmiştir.

             Bu nedenle; Meclis üyesi Ufuk AKIN’ın 02/08/2021 tarihindeki 2021 yılı Ağustos  ayı olağan meclis toplantısı için mazereti nedeniyle izinli sayılmasına; yapılan işaretle oylama neticesinde, Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

02/08/2021

16

Gündemin 3.maddesi gereğince yapılan müzakere neticesinde;

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/b maddesine istinaden, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.08.2021 tarih ve 877 sayılı  talebi üzerine , Belediyemizce yapılacak olan beldemiz futbol sahasının yapımı için, 2021 yılı Mali yılı bütçesinde yeterli ödenek olmadığından, 2021 mali yılı bütçesinde aşağıda olduğu 1.000.000,00 (Birmilyon).-TL, ek bütçe yapılmasına, yapılan işaretle oylama neticesinde; CHP meclis üyelerinin (çekimser), AKP meclis üyelerinin (kabul) oylarıyla, meclisimizce oy çokluğu ile  karar verildi.

GİDER BÜTÇESİ ÖDENEK ÇEŞİDİ

FONKSİYONEL

EKONOMİK

 

TUTARI

04.1.5

06.5.7.90

Diğerleri

1.000.000,00

 

 

                                                      TOPLAM

1.000.000,00

 

             

 FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI (16)

3.2.1.1

Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları

1.000.000,00

                                                                                                                  TOPLAM

1.000.000,00

 

 

 

Meclis Başkanı

Kâtip Üye

Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Muzaffer DUYAN

 

Belediye Başkanı

(İmzalı)

 

 

Meclis Üyesi

(İmzalı)

 

Meclis Üyesi

(İmzalı)

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91