2021 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI

2021 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI

 

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2021 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ (02/07/2021)

 

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi uyarınca Filyos Belediye Meclisinin 02/07/2021 Cuma günü saat 11.00’da Belediye meclis salonunda yaptığı 2021 yılı Temmuz ayı olağan meclis toplantısında müzakere edilerek karara bağlanan hususlara ait karar özetleridir.

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER

Meclis Başkanı

                                                  Ömer ÜNAL

Meclis Üyeleri

Mustafa FURTUN, Musa KURT, Hayrettin ASLAN, Hasan ACAR, Buğra    

UZUN, Ufuk AKIN, Muzaffer DUYAN, Ahmet ÜZÜLMEZ, İzzet KOŞAR.

 

Karar Tarihi

Karar No

Karar Özetleri

02.07.2021

13

Gündemin 2.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde;     

 Zonguldak Valiliği İdare ve Denetim Şefliğinin 23.02.2021 tarih E-1445 sayılı yazısında, Çaycuma, Devrek, Gökçebey İlçeleri ile Filyos, Perşembe, Saltukova, Karapınar, Nebioğlu, Çaydeğirmeni ve Bakacakkadı Beldelerinin kurucu üye olduğu, Filyos Vadisi içme suyu ihtiyacını karşılamak için kurulması planlanan, “Filyos Vadisi İçme Suyu ve Alt Yapı Hizmet Birliğine ait Tüzük Taslağı”’nın kabulü ve Birliğe katılım için yapılan işaretle oylama neticesinde, meclis üyesi Buğra UZUN’un (çekimser) diğer meclis üyelerinin (kabul) oylarıyla,  meclisimizce oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

02.07.2021

14

      Gündemin 3.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde;            Mülkiyeti Belediyemize ait 17 pafta, 5175 parsel nolu taşınmazı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14.ve 15 (h) ile 75 (d) maddelerine istinaden; asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere “futbol sahası” yapılmak şartıyla 25 (yirmibeş) yıl süreyle Gençlik ve Spor Bakanlığı adına Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bedelsiz olarak tahsis edilmiştir.

          Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Beldemize yapılması planlanan Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası-2'li Soyunma Odası-500 Kişilik Tribün Yapım İşi ihalesi 18.01.2019 tarihinde Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleşmiş olup,  Futbol sahası yapılması şartıyla arsayı Belediyemize hibe eden Zonguldak Yatırım Filyos Ateş Tuğlası Makine Madencilik Enerji San. ve Tic.A.Ş. tarafından Belediyemize, Çaycuma 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 11/01/2019 tarih ve 2019/24 Esas no.lu kararı ile tapu iptal davası açılmıştır. Tapu iptal davası açılması nedeniyle, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce futbol sahasının yapım işi gerçekleştirilememiştir.          

           Bu nedenle; Beldemizin futbol sahasına ihtiyacı göz önüne alınarak ve mahkeme sürecinin sürekli olarak uzaması sonuç alınamaması nedeniyle tapu kaydında ihtiyadi tedbirin sadece devir satışının önlenmesi amacıyla olduğu, Futbol sahasının inşaatının yapılmasında hukuki bir sorun olmadığı düşünülerek, Belediyemizce acil olan futbol sahasının yapımına, yapılan işaretle oylama neticesinde; Bağımsız meclis üyesi Ufuk AKIN’ın (çekimser), CHP meclis üyelerinin  (ret), AKP meclis üyelerinin (kabul) oylarıyla, oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

 

Meclis Başkanı

Kâtip Üye

  Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Muzaffer DUYAN

Belediye Başkanı

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

                 (İmzalı)                                            (İmzalı)                                                 (İmzalı)

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91