2021 YILI MAYIS AYI MECLİS KARARLARI İLANI

2021 YILI MAYIS AYI MECLİS KARARLARI İLANI

 

       T.C.

      FİLYOS BELEDİYESİ

      MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi             : 17/05/2021                                                                      

Karar No                   : 12                

Karar Konusu          : 2020 Mali Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi

   

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER

 

                                       Meclis Başkanı          : Ömer ÜNAL

Meclis Üyeleri: Mustafa FURTUN, Musa KURT, Hayrettin ASLAN, Hasan ACAR, Buğra  UZUN,  Muzaffer DUYAN, Ahmet ÜZÜLMEZ, İzzet KOŞAR,Ufuk AKIN.

            Filyos Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6’ncı maddesi gereğince, 2021 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısını yapmak üzere 17/05/2021 Pazartesi günü saat 11:30’da Belediye hizmet binasında bulunan meclis salonunda toplandı.

            Gündemin 2.maddesi ;

            2020 mali yılı kesin hesabının görüşülmesi;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’nci maddesinin (b) bendine istinaden;

 

            FİLYOS BELEDİYESİ 2020 MALİ YILI KESİN HESAP KARARI        

  1. Kanunlarla tahsili Belediyelere verilmiş olan gelirlerin tahsil edildiği,
  2. Bütçe ile verilen ödeneklerin amacına uygun olarak kullanıldığı ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 60.maddesinde belirtilen ihtiyaçlar karşılığında sarf edildiği,
  3. Bütçede tertibi bulunmayan kalemlerden harcama yapılmadığı,
  4. 2020 Mali Yılı Gelirlerinin;  9.474.330.17.-TL.olduğu,

      2020 Mali Yılı Giderlerinin; 8.873.341.96.-TL.olduğu, 

 

           Tahsilatı yapılamayan 439.293,67.-TL. Gelir Tahakkukunun tahsil edilmek üzere 2021 Mali yılına devir ettiği görülerek, 2020 Mali yılı Kesin Hesabı; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 64.ve Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi gereğince,  kalem kalem oya sunularak yapılan işaretle oylama neticesinde; İzzet KOŞAR, Buğra UZUN,  Muzaffer DUYAN ve Ahmet ÜZÜLMEZ’in (ret), diğer üyelerin (kabul) oylarıyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Meclis Başkanı

Kâtip Üye

Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Muzaffer DUYAN

Belediye Başkanı

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

                (İmzalı)                                         (İmzalı)                                           (İmzalı)

 

 

                                                          

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91