2021 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM İLANI

2021 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM İLANI

                              

                                                        T.C.

                             FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                         Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı     : 16930948-301.03- 460                                                                                               29/03/2021

Konu   : 2021 Yılı Nisan ayı olağan  Meclis toplantısı gündem ilanı

 

 FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

             Filyos Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesi gereğince, 2021 yılı Nisan ayı olağan toplantısını yapmak üzere 02 Nisan 2021 Cuma günü saat 11.00’da Belediye hizmet binasında toplanacaktır.

             İlanen duyurulur.                                                                                                           

 

GÜNDEM:

  1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu,
  2. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 19.maddesi gereğince Meclis 1.ve 2.Başkan vekillerinin seçilmesi,
  3. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 19.maddesi gereğince 2 adet (asil) ve 2 adet (yedek) Kâtip üyelerin seçilmesi,
  4. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33.maddesinin (b) fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20.maddesi gereğince 2 adet Encümen üyesinin seçilmesi,
  5. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56.maddesi gereğince, Belediye Başkanlığının 2020 yılı Faaliyet raporunun görüşülmesi,
  6. Dilek ve Temenniler,
  7. Kapanış.

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91