İMAR TADİLATI ONAYI 299 ADA,162 PARSEL

İMAR TADİLATI ONAYI 299 ADA,162 PARSEL

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

Karar Tarihi             : 06/11/2020                                                                      

Karar No                   : 34                

Karar Konusu          : İmar Tadilatının Görüşülmesi (Niyazi KUMBAS)

  

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER

 

                                       Meclis Başkanı          : Ömer ÜNAL

Meclis Üyeleri            : Mustafa FURTUN, Musa KURT, Hayrettin ASLAN, Hasan ACAR, Buğra

  UZUN, Muzaffer DUYAN, Ahmet ÜZÜLMEZ, İzzet KOŞAR,Ufuk AKIN.

 

 

            Filyos Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6’ncı maddesi gereğince, 2020 yılı Kasım ayı olağan meclis toplantısını yapmak üzere 06/11/2020 Cuma günü saat 11:30’da Belediye hizmet binasında bulunan meclis salonunda toplandı.

 

            Gündemin 7.maddesi;

           Beldemiz Öteyüz Mahallesi Çakmakçılar Caddesi üzerinde bulunan,uygulama imar planımızın E28-D-16-C-4-A nolu paftasında kalan mülkiyeti Niyazi KUMBAS’a adına kayıtlı kadastroda 299 ada,162 nolu imar adasındaki imar yolunun kaldırılmasına ilişkin olarak Belediye meclisimizin 06.10.2020 tarih ve 27 sayılı kararına istinaden plan tadilatı yapılmış olup,Şehir plancısı Harun ALGÜL tarafından yapılan imar yolunun kaldırılmasına ilişkin plan  tadilatının, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/c maddesine istinaden onaylanmasına, yapılan işaretle oylama neticesinde ; Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

 

  

 

Meclis Başkanı

Kâtip Üye

Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Ahmet ÜZÜLMEZ

Belediye Başkanı

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

                     (İmzalı)                                         (İmzalı)                                                    (İmzalı)

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91