İMAR TADİLATI ONAYI 233 ADA,61 PARSEL

İMAR TADİLATI ONAYI 233 ADA,61 PARSEL

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

Karar Tarihi             : 06/11/2020                                                                      

Karar No                   : 29                

Karar Konusu          : İmar Tadilatının Görüşülmesi  (233 ada,61 parsel)

  

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER

 

                                        Meclis Başkanı          : Ömer ÜNAL

Meclis Üyeleri            : Mustafa FURTUN, Musa KURT, Hayrettin ASLAN, Hasan ACAR, Buğra

  UZUN, Muzaffer DUYAN, Ahmet ÜZÜLMEZ, İzzet KOŞAR,Ufuk AKIN.

 

 

            Filyos Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6’ncı maddesi gereğince, 2020 yılı Kasım ayı olağan meclis toplantısını yapmak üzere, 06/11/2020 Cuma günü saat 11:30’da Belediye hizmet binasında bulunan meclis salonunda toplandı.

 

            Gündemin 2.maddesi;

         Beldemiz Hisarönü Mahallesinde bulunan, uygulama imar planımızın E28-D-16-D-3-B ve E28-D-16-D-3-C nolu paftalarında özel proje alanı (Yençok=serbest) olarak görülen imar adasında yükseklik sınırlandırılmasına ve belediye hizmet alanı yapılmasına ilişkin imar planı değişikliği, Belediye Meclisimizin 04.09.2020 tarih ve 21 sayılı kararı ile onanarak askıya çıkartılmıştır.Bir aylık askı süresi içinde mülkiyet sahibi Milli Emlak Servis Şefliği tarafından 16.09.2020 tarih ve E.12063 sayılı yazı ile imar tadilatına itirazda bulunulmuştur.

       İtiraz konusunun, Belediye Meclisinde görüşülmesi neticesinde; 233 ada 61 nolu parselde   Belediye Meclisince onaylanan 04/09/2020 tarih ve 21 sayılı kararın iptaline ve  eski plana geri dönülmesine Belediye meclisimizin 06/10/2020 tarih ve 28 sayılı kararı ile karar verilmiştir.

      Çaycuma Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinin,18.09.2020 tarih ve E.12063 sayılı yazısı ile Beldemiz Hisarönü Mahallesinde bulunan,Mülkiyeti Hazine arazisine ait 233 ada,61 parsel nolu taşınmaz Belediye garajı olarak kullanılmak üzere,belediyemize tahsis edilmiş olup, ilgili tahsis kararı ve  Belediye Meclisimizin 04.09.2020 tarih ve 21 sayılı kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, uygulama imar planımızın E28-D-16-D-3-B ve E28-D-16-D-3-C nolu paftalarında özel proje alanı (Yençok=serbest) olarak görülen imar adasında yükseklik sınırlandırılmasına ve belediye hizmet alanı yapılmasına ilişkin, şehir plancısı Harun ALGÜL tarafından yeniden hazırlanan imar planı tadilatının onaylanması için yapılan görüşülmesi neticesinde; Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

Meclis Başkanı

Kâtip Üye

Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Ahmet ÜZÜLMEZ

Belediye Başkanı

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

                   (İmzalı)                                                (İmzalı)                                                 (İmzalı)

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91