2020 KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM İLANI

2020 KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM İLANI

T.C.
FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı    :

E-16930948-105.02-1264

 

02/11/2020

Konu  :

2020 Yılı Kasım Ayı Olağan Meclis
Toplantısı Gündeminin İlan Edilmesi

 

 

 

Sayın Filyos Belediye Başkanlığından

 

 

            Filyos Belediye Meclisi; 5393Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince 2020 yılı Kasım ayı olağan meclis toplantısını yapmak üzere 06/11/2020 Cuma günü saat 11:30’da Belediye hizmet binasındaki meclis salonunda toplanacaktır.

            İlanen Duyurulur

GÜNDEM:

 1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu,
 2. Çaycuma Kaymakamlığı,Milli Emlak Şefliğinin,18.09.2020tarih ve E.12063 sayılı tahsis yazısına istinaden,Beldemiz Hisarönü Mahallesinde bulunan,Mülkiyeti Hazine arazisine ait 233 ada,61 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanın Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesine yönelik imar tadilatının görüşülmesi,  
 3. Beldemiz Hisarönü Mahallesi İskele Caddesi üzerinde bulunan, Belediyemizce yapılan halı sahanın,Belediyemiz tarafından işletilmesi ve saat ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi,
 4. Belediyemize ait Mastaş MST 444 E 2006 Model Kırıcı tesisatlı- Kazıcı-Yükleyici iş makinesinin satışının görüşülmesi,
 5. Belediyemize ait 910-İş Makinesinin satışının yapılmasının görüşülmesi,
 6. Belediyemiz Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 1 Adet Beko Loder Satın Alınmasının Görüşülmesi,
 7. Beldemiz Öteyüz Mahallesi Çakmakçılar Caddesi üzerinde bulunan ,uygulama imar planımızın E28-D-16-C-4-Anolu paftasında kalan,mülkiyeti Niyazi KUMBAS adına kayıtlı Kadastroda 299ada,162 nolu parselin bulunduğu imar adasındaki imar tadilatının onaylanmasının görüşülmesi,
 8. AZD Madencilik İnş.Nak.İth.İhr.Dış Tic.Ltd.Şti. firmasının 02.11.2020 tarih ve 1921 sayılı dilekçesine istinaden,Beldemiz Kocaali Mahallesi 183 ada,175 parseldeki taşınmaza ait imar tadilatı değişikliğinin görüşülmesi,
 9. Belediyemizin 2021 mali yılı gelir tarifesinin görüşülmesi,
 10. Belediyemizin 2021 mali yılı gelir ve gider bütçesinin görüşülmesi,
 11. Dilek ve Temenniler,
 12. Kapanış. 

 

 

Ömer ÜNAL

Belediye Başkanı

 

 

 

 

 


 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91