2020 YILI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİNİN İLAN EDİLMESİ

2020 YILI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİNİN İLAN EDİLMESİ

 

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ (06/10/2020)

 

 

 

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi uyarınca Filyos Belediye Meclisinin 06/10/2020 Salı günü saat 11.30’da Belediye meclis salonunda yaptığı 2020 yılı Ekim ayı olağan meclis toplantısında müzakere edilerek karara bağlanan hususlara ait karar özetleridir.

 

 

 

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER

Meclis Başkanı

Ömer ÜNAL

Meclis Üyeleri

Mustafa FURTUN, Musa KURT, Hayrettin ASLAN, Hasan ACAR, Buğra  UZUN, Muzaffer DUYAN, Ahmet ÜZÜLMEZ, İzzet KOŞAR, Ufuk AKIN.

 

 

Karar Tarihi

Karar No

Karar Özetleri

06.10.2020

26

Gündemin 2.maddesi; Coşkun ECEK, Adına Yeni Şehir Mezarlığına Şadırvan Yaptırılması.

     

           Beldemiz Geriş Mahallesinde bulunan,Yenişehir mezarlığına Mustafa ECEK tarafından,Belediyemizin uygun gördüğü alana yaptırılacak olan şadırvana,Mustafa ECEK’in merhum  oğlu Coşkun ECEK isminin verilmesine,Mustafa ECEK’in izni olmadan şadırvanın isminin değiştirilmemesine,şadırvan ile ilgili Elektirik,su vb. aboneliklerin belediyemiz adına açtırılmasına,  yapılan işaretle oylama neticesinde;Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.  

06.10.2020

27

      Gündemin 3.maddesi; Niyazi KUMBAS’ın İmar Tadilatı Değişikliği Talebinin Görüşülmesi.     

         Beldemiz Öteyüz Mahallesi Çakmakçılar Caddesi üzerinde bulunan ,uygulama imar planımızın E28-D-16-C-4-A nolu paftasında kalan,mülkiyeti Niyazi KUMBAS adına kayıtlı Kadastroda 299 ada,162 nolu parselin bulunduğu imar adasında söz konusu taşınmaz üzerinde bulunan binanın ortasından geçen 7 metrelik imar yolunun kaldırılarak 2012 yılı imar planında olduğu gibi konut sahası olarak planlanmasına ilişkin imar planı tadilatının,  belediyemizce şehir plancısına yaptırılmasına; yapılan işaretle oylama neticesinde,Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

06.10.2020

28

Gündemin 3.maddesi; Çaycuma Milli Emlak Servis Şefliğinin İmar Tadilatına Yapılan İtirazının Görüşülmesi.

 Beldemiz Hisarönü Mahallesinde bulunan,mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı 233 ada,61 nolu taşınmazın bulunduğu alanın Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesine yönelik imar tadilatı,Belediye Meclisimizin 04.09.2020 tarih ve 21 sayılı kararı ile onanarak askıya çıkartılmıştır.Bir aylık askı süresi içinde mülkiyet sahibi Milli Emlak Servis Şefliği tarafından 16.09.2020 tarih ve E.12063 sayılı yazı ile imar tadilatına itirazda bulunulmuştur.

İtiraz konusunun, Belediye Meclisinde görüşülmesi neticesinde; 233 ada 61 nolu parselde   Belediye Meclisince onaylanan 04/09/2020 tarih ve 21 sayılı kararın iptaline ve  eski plana geri dönülmesine yapılan işaretle oylama neticesinde; Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

                             

 

 

 

Meclis Başkanı

Kâtip Üye

  Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Ahmet ÜZÜLMEZ

Belediye Başkanı

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

                   (İmzalı)                                                     (İmzalı)                                                  (İmzalı)

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91