2020 YILI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM İLANI

2020 YILI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM İLANI

T.C.
FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı    :

E-16930948-105.02-1121

 

30/09/2020

Konu  :

2020 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündeminin İlan Edilmesi

 

 

 

Sayın Filyos Belediye BAŞKANLIĞINDAN

 

 

               Filyos Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6’ncı maddesi gereğince, 2020 yılı Ekim ayı olağan meclis toplantısını yapmak üzere 05.10.2020 Pazartesi  günü saat 11:30’da Belediye hizmet binasındaki meclis salonunda toplanacaktır.

              İlanen duyurulur.                                                                            

GÜNDEM      :

1- Açılış, Yoklama ve Saygı Duruşu,

2-  Beldemiz Hisarönü Mahallesinde bulunan,Mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı 233 ada,61 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanın,Belediye Meclisimizin 04.09.2020 tarih ve 21 sayılı kararı ile Belediye Hizmet alanına dönüştürülmesine yönelik imar tadilatına,1 aylık askı sürecinde Mülkiyet sahibi Milli Emlak şefliği tarafından yapılan  itirazın görüşülerek karara bağlanması.  

3- Dilek ve temenniler,

4-  Kapanış

 

 

Ömer ÜNAL
Belediye Başkanı
 

 

 

 

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91