2020 YILI 1.OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİNİN İLAN EDİLMESİ

2020 YILI 1.OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİNİN İLAN EDİLMESİ

 

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ (14/09/2020)

 

 

 

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi uyarınca Filyos Belediye Meclisinin 14/09/2020 Pazartesi günü saat 11.30’da Belediye meclis salonunda yaptığı 2020 yılı 1.olağanüstü meclis toplantısında müzakere edilerek karara bağlanan hususlara ait karar özetleridir.

 

 

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER

Meclis Başkanı

Ömer ÜNAL

Meclis Üyeleri

Mustafa FURTUN, Musa KURT, Hayrettin ASLAN, Hasan ACAR, Buğra    

UZUN, Ufuk AKIN, Muzaffer DUYAN, Ahmet ÜZÜLMEZ, İzzet KOŞAR.

 

Karar Tarihi

Karar No

Karar Özetleri

14.09.2020

25

            Gündemin 2.maddesi: İmar Tadilatı Değişikliğinin Görüşülmesi,

 

Beldemiz Öteyüz Mahallesi sınırları Atatürk Caddesi devamı üzerinde bulunan, uygulama imar planımızın E28-D-16-C-4-A  nolu paftasında imar yolu olarak görülen, kadastroda; 275 ada 10-11 parseller ve 276 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-31-32-33-34 nolu parsellerin bulunduğu kısımda,  otopark düzenlemesine  ilişkin imar planı değişikliğinin Meclisimizce onanmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde, CHP grubunun 4 (çekimser)  oyuna karşılık, diğer üyelerin (kabul) oyları ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meclis Başkanı

Kâtip Üye

  Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Ahmet ÜZÜLMEZ

Belediye Başkanı

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

                     (İmzalı)                                                  (İmzalı)                                                 (İmzalı)

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91