BELEDİYE MECLİSİNİN 04.09.2020 TARİH VE 21 SAYILI KARARININ 1 AY SÜRE İLE İLAN EDİLMESİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 04.09.2020 TARİH VE 21 SAYILI KARARININ 1 AY SÜRE İLE İLAN EDİLMESİ

 

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

Karar Tarihi             : 04/09/2020                                                                      

Karar No                   : 21                

Karar Konusu          : İmar Planı Değişikliğinin Görüşülmesi

  

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER

 

Meclis Başkanı          : Ömer ÜNAL

Gelen Üyeler             : Mustafa FURTUN, Musa KURT, Hayrettin ASLAN, Hasan ACAR, Buğra

  UZUN, Muzaffer DUYAN, Ahmet ÜZÜLMEZ, İzzet KOŞAR.

Gelmeyen Üyeler      : Ufuk AKIN (İZİNLİ)

 

 

            Filyos Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6’ncı maddesi gereğince, Eylül ayı olağan toplantısını yapmak üzere 04/09/2020 Cuma günü saat 14:00’da Belediye hizmet binasındaki meclis salonunda toplandı.

 

            Gündemin 5.maddesi;

İmar Planı Değişikliğinin Görüşülmesi,

Beldemiz Hisarönü mahallesi sınırları içerisinde bulunan, uygulama imar planımızın E28-D-16-D-3-B ve E28-D-16-D-3-C nolu paftalarında özel proje alanı (Yençok=serbest) olarak görülen imar adasında yükseklik sınırlandırılmasına ve belediye hizmet alanı yapılmasına ilişkin imar planı değişikliğinin görüşülmesi neticesinde;

3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesinin” (Ek paragraf:14/2/2020-7221/6 md.) İmar planlarında bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenemez” hükmü gereği, ayrık nizam 6 kat ve TİCK (Ticaret Konut Alanı) TAKS:0.40 ve KAKS: 2.40 olarak belirlenmesi, Ayrıca; Kamu yararı kapsamında daha önce yapılması planlanan, ancak; imar planında özel proje alanı olması sebebiyle, Çaycuma Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği tarafından tahsisi uygun görülmediğinden, yapılamayan Belediye garaj yeri için, kamu yararı kapsamında yeniden tahsisi istenilmesi amacıyla, 233 ada, 61 nolu  parselin Belediye hizmet alanı olarak ayrılması ve ulaşımına ilişkin, 10 metrelik imar yolu ile çevresinin park yapılmasına ilişkin, şehir plancısı Harun ALGÜL tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/c maddesine istinaden Meclisimizce onanmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

Meclis Başkanı

Kâtip Üye

Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Ahmet ÜZÜLMEZ

Belediye Başkanı

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

                  (İmzalı)                                           (İmzalı)                                                       (İmzalı)

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91