BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI EYLÜL AYI 20 SAYILI KARARININ 1 AY SÜRE İLE İLAN EDİLMESİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI EYLÜL AYI 20 SAYILI KARARININ 1 AY SÜRE İLE İLAN EDİLMESİ

 

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

Karar Tarihi             : 04/09/2020                                                                      

Karar No                   : 20                

Karar Konusu          : İmar Planı Değişikliğinin Görüşülmesi

  

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER

 

Meclis Başkanı          : Ömer ÜNAL

Gelen Üyeler             : Mustafa FURTUN, Musa KURT, Hayrettin ASLAN, Hasan ACAR, Buğra

  UZUN, Muzaffer DUYAN, Ahmet ÜZÜLMEZ, İzzet KOŞAR.

Gelmeyen Üyeler      : Ufuk AKIN (İZİNLİ)

 

 

            Filyos Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6’ncı maddesi gereğince, Eylül ayı olağan toplantısını yapmak üzere 04/09/2020 Cuma günü saat 14:00’da Belediye hizmet binasındaki meclis salonunda toplandı.

 

            Gündemin 4.maddesi;

İmar Planı Değişikliğinin Görüşülmesi,

Beldemiz Hisarönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, uygulama imar planımızın     E28-D-16-D-3-A ve E28-D-16-D-3-D nolu paftalarında özel proje alanı (Yençok=serbest) olarak görülen imar adasında yükseklik sınırlandırılmasına ilişkin yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesinin neticesinde;

3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesinin” (Ek paragraf:14/2/2020-7221/6 md.) İmar planlarında bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenemez” hükmü gereği, ayrık nizam 6 kat ve TİCK (Ticaret Konut Alanı) TAKS:0.40 ve KAKS: 2.40 olarak belirlenmesine ilişkin, şehir plancısı Harun ALGÜL tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/c maddesine istinaden Meclisimizce onanmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde CHP grubunun 4 (ret)  oyuna karşılık, AKP grubunun 5 (Kabul) oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

 

 

Meclis Başkanı

Kâtip Üye

Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Ahmet ÜZÜLMEZ

Belediye Başkanı

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

                 (İmzalı)                                                      (İmzalı)                                            (İmzalı)

 

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91