FİLYOS BELEDİYESİ 2020 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

FİLYOS BELEDİYESİ 2020 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

FİLYOS BELEDİYESİ 2020 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

T.C.
FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı    :

16930948-823.02-E.968

 

30/08/2020

Konu  :

Meclis Toplantısı Gündeminin İlan Edilmesi

 

 

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

 

        Filyos Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6’ncı maddesi gereğince, 2020 yılı Eylül ayı olağan meclis toplantısını yapmak üzere 04.09.2020 Cuma günü saat 14:00’da Belediye hizmet binasındaki meclis salonunda toplanacaktır.
          İlanen duyurulur.                                                                  

GÜNDEM      :

1- Açılış, Yoklama ve Saygı Duruşu,

2- Belediye Meclisinin 07/07/2020 tarih ve 17 sayılı kararı ile onaylanan imar planı tadilatının iptal edilmesinin görüşülmesi,

3- Beldemiz Hisarönü mahallesi sınırları içerisinde bulunan, uygulama imar planımızın E28-D-16-D-3-A ve E28-D-16-D-3-D nolu paftalarında özel proje alanı (Yençok=serbest) olarak görülen imar adasında yükseklik sınırlandırılmasına ilişkin yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

4-  Beldemiz Hisarönü mahallesi sınırları içerisinde bulunan, uygulama imar planımızın E28-D-16-D-3-B ve E28-D-16-D-3-C nolu paftalarında özel proje alanı (Yençok=serbest) olarak görülen imar adasında yükseklik sınırlandırılmasına ve belediye hizmet alanı yapılmasına ilişkin  imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

5- Beldemiz  Öteyüz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, uygulama imar planımızın E28-D16-D3-B nolu imar paftasında,kadastroda 299 ada,10-21-22-23 nolu parsellerin bulunduğu TİCK B-5 anahtarlı imar adasından Atatürk Caddesi ile Uğur Mumcu Caddesini birbirine bağlayacak şekilde 10 metrelik imar yolu yapılmasına ilişkin imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

6- Beldemiz Öteyüz Mahallesi sınırları Atatürk Caddesi devamı üzerinde bulunan, uygulama imar planımızın E28-D-16-C-4-A  nolu paftasında imar yolu olarak görülen kısımda kalan  276 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-31-32-33-34 nolu parsellerin imar yolunda kalan kısımlarının 2942 sayılı kamulaştırma kanunu gereğince kamulaştırılmasının görüşülmesi.

7-  Beldemiz Cenaze ve Defin işlerinde kullanmakta olduğumuz cenaze aracının ekonomik ömrünü doldurduğu ,arıza ve masraflarının arttığı, ihtiyaçlara cevap vermediğinden; yeni bir cenaze aracının satın alınmasının görüşülmesi,

8-  Dilek ve temenniler,

9-  Kapanış

 

 

(e-İmzalıdır)
Ömer ÜNAL
Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91