FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2020 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2020 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2020 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ (07/07/2020)

 

 

 

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi uyarınca Filyos Belediye Meclisinin 07/07/2020 Salı günü saat 11.30’da Belediye meclis salonunda yaptığı 2020 yılı Temmuz ayı olağan meclis toplantısında müzakere edilerek karara bağlanan hususlara ait karar özetleridir.

 

 

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER

Meclis Başkanı

Ömer ÜNAL

Meclis Üyeleri

Mustafa FURTUN, Musa KURT, Hayrettin ASLAN, Hasan ACAR, Buğra    

UZUN, Ufuk AKIN, Muzaffer DUYAN, Ahmet ÜZÜLMEZ, İzzet KOŞAR.

 

Karar Tarihi

Karar No

Karar Özetleri

07.07.2020

16

Gündemin 2.Maddesi;

Kamyonet Satın Alınmasının Görüşülmesi,

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet kamyonet satın alınmasına, alımla ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda Belediye Başkanı’na yetki verilmesine, yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

07.07.2020

17

Gündemin 3.maddesi;           

İmar Tadilatının Görüşülmesi,

Mülkiyeti 67 Şanlı Grup Turizm A.Ş.’ne ait 268 ada, 2 parsel no.lu taşınmazın bulunduğu E28d.16d.3b nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftasında, mülkiyet sahibi tarafından yaptırılan imar planı tadilatının onanması hususunun; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/c maddesine istinaden yapılan işaretle oylama neticesinde; AKP grubunca (5 kabul), CHP grubunca (5 ret) oyu kullanılmış olup, işaretle ve açık oylamalarda eşitlik olması halinde, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayıldığından imar planı  tadilatının onanmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

Meclis Başkanı

Kâtip Üye

  Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Ahmet ÜZÜLMEZ

Belediye Başkanı

(İmzalı)

Meclis Üyesi

(İmzalı)

Meclis Üyesi

(İmzalı)

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91