FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞININ 07.07.2020 TARİH VE 17 SAYILI (İMAR TADİLATININ ONANMASI) KONULU KARARININ 1 (BİR) AY SÜREYLE İLAN EDİLMESİ

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞININ 07.07.2020 TARİH VE 17 SAYILI (İMAR TADİLATININ ONANMASI) KONULU KARARININ 1 (BİR) AY SÜREYLE İLAN EDİLMESİ

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞININ 07.07.2020 TARİH VE 17 SAYILI (İMAR TADİLATININ ONANMASI) KONULU KARARININ 1 (BİR) AY SÜREYLE İLAN EDİLMESİ

 

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

Karar Tarihi             : 07/07/2020                                                                      

Karar No                   : 17                

Karar Konusu          : İmar Tadilatının Görüşülmesi

                                                                BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER

 

                                       Meclis Başkanı          : Ömer ÜNAL

Meclis Üyeleri            : Mustafa FURTUN, Musa KURT, Hayrettin ASLAN, Hasan ACAR, Buğra

  UZUN, Ufuk AKIN, Muzaffer DUYAN, Ahmet ÜZÜLMEZ, İzzet KOŞAR.

 

        Filyos Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6’ncı maddesi gereğince, Temmuz ayı olağan toplantısını yapmak üzere 07/07/2020 Salı günü saat 11:30’da Belediye hizmet binasındaki meclis salonunda toplandı.

            Gündemin 3.maddesi;

            İmar Tadilatının Görüşülmesi,

          Mülkiyeti 67 Şanlı Grup Turizm A.Ş.’ne ait 268 ada, 2 parsel no.lu taşınmazın bulunduğu E28d.16d.3b nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftasında, mülkiyet sahibi tarafından yaptırılan imar planı tadilatının onanması hususunun; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/c maddesine istinaden yapılan işaretle oylama neticesinde; AKP grubunca (5 kabul), CHP grubunca (5 ret) oyu kullanılmış olup, işaretle ve açık oylamalarda eşitlik olması halinde, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayıldığından imar planı  tadilatının onanmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

                             

            

Meclis Başkanı

Kâtip Üye

Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Ahmet ÜZÜLMEZ

Belediye Başkanı

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

(İmzalı)

(İmzalı)

(İmzalı)

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91