FİLYOS BELEDİYE ENCÜMENİNİN 06.07.2020 TARİH VE 46 SAYILI (18.MADDE UYGULAMASI) KONULU KARARININ 1 (BİR) AY SÜREYLE İLAN EDİLMESİ.

FİLYOS BELEDİYE ENCÜMENİNİN 06.07.2020 TARİH VE 46 SAYILI (18.MADDE UYGULAMASI) KONULU KARARININ 1 (BİR) AY SÜREYLE İLAN EDİLMESİ.

FİLYOS BELEDİYE ENCÜMENİNİN 06.07.2020 TARİH VE 46 SAYILI (18.MADDE UYGULAMASI) KONULU KARARININ 1 (BİR) AY SÜREYLE İLAN EDİLMESİ.

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYESİ

ENCÜMEN KARARI

 

 

Karar Tarihi             : 06/07/2020                                                                      

Karar No                   : 46     

Kararın Konusu       : 18.Madde Uygulaması

 

Encümen Başkanı    : Ömer ÜNAL                                          

Encümen Üyeleri      : Musa KURT, Muzaffer DUYAN, Tuncay KAÇAR, Adnan KÖKTÜRK.

 

            Belediye Encümeni; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 35.maddesi uyarınca 06/07/2020 Pazartesi günü saat 11:00’de Belediye Başkanı Ömer ÜNAL’ın Başkanlığında Belediye hizmet binasında toplandı. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamından havaleli 06.07.2020 tarih ve E.703 sayılı yazısı ve ekleri Encümene havale edilerek görüşüldü.   

            Yapılan Görüşme Neticesinde;

            Uygulama imar planımızın E28d.16d.3b – E28d.16c.4a no.lu paftalarında kalan ilişik tahdit krokisinde işaretli alanda; geçmiş yıllarda mülkiyet sahiplerinin kendi aralarında yaptıkları gayri resmi rızai taksimlerle yapılaşma ve kullanımların oluştuğu görülmektedir. Bu paylaşımların bazılarının tapulama öncesine dayandığı, bazılarının ise senet ve noter devri ile yapıldığı anlaşılmaktadır.

Söz konusu mağduriyetin giderilmesi ve İmar Planı Uygulamasının düzgün bir biçimde yapılabilmesi için; ilişik tahdit krokisinde işaretlenen imar adalarında 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Uygulaması yapılmasına: kararın 1 (bir) ay süreyle askıya çıkarılmasına, dosyanın gereği için Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar veridi.

 

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Muzaffer DUYAN

Tuncay KAÇAR

Adnan KÖKTÜRK

Encümen Başkanı

Encümen Üyesi

Encümen Üyesi

Yazı İşleri Md.V.

Mali Hizmetler Md.

(İmzalı)

(İmzalı)

(İmzalı)

(İmzalı)

(İmzalı)

 

 

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91