FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2020 HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2020 HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2020 HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

T.C.
FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı    :

16930948-105.02-E.599

 

17/06/2020

Konu  :

Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı

 

 

 

Sayın Dağıtım Yerlerine
Meclis Üyelerine

 

 

        Çaycuma Kaymakamlığı İdare ve Denetim Şefliğinin 31/03/2020 tarih ve 629 sayılı yazıları ekinde gönderilen, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 26/03/2020 tarih ve 5887 sayılı yazılarında; Kovid-19’la mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantıları ertelenmesi gerektiği bildirilmiştir. 
        Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 27.03.2020 tarih ve 78185 sayılı Belediye Meclis Toplantıları konulu yazısında Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında görüşülmesi gereken konuların yapılacak ilk meclis toplantısında görüşülerek karara bağlanması bildirilmiştir.
        Çaycuma Kaymakamlığı İdare ve Denetim Şefliğinin 08/06/2020 tarih ve 971 sayılı yazıları ekinde alınan İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03/06/2020 tarih ve 8752 sayılı yazısında, Koronavirüs salgınıyla ilgili yaşanan olumlu gelişmeler neticesinde, daha önce alınmış olan büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclisleri Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallara riayet edilmek kaydıyla Haziran ayı ve daha sonraki toplantılarını yapabilecekleri bildirilmiştir.Buna istinaden Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanununun 20’nci ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6’ncı maddesi gereğince 2020 yılı Haziran ayı olağan meclis toplantısını yapmak üzere 22.06.2020 Pazartesi günü saat 14:00’da Belediye hizmet binasında bulunan meclis salonunda toplanacaktır. Gündem maddeleri aşağıya çıkarılmış olup, belirtilen gün ve saatte söz konusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

        GÜNDEM      :

  1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu,
  2. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33.maddesinin (b) fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20.maddesi gereğince bir yıl görev yapmak üzere 2 adet Encümen üyesinin seçilmesi,
  3. 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesine istinaden Belediye Başkanlığının 2019 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi,
  4. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64.maddesi uyarınca, Belediyemizin 2019 mali yılı kesin hesabının görüşülmesi,
  5. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığının 20.05.2020 tarih ve 40892164-807.01-E.2598317/ Loj.Şb.sayılı (su fiyatlandırması) konulu yazısının görüşülmesi,
  6. Mülkiyeti Belediyemize ait Beldemiz Hisarönü Mahallesinde bulunan Tapu Kadastroda 228 ada, 2 no.lu parsel üzerinde Belediyemiz tarafından yapılan halı sahanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri gereğince, 10 (on) yıllığına kiraya verilmesi için ihaleye çıkılmasının görüşülmesi,
  7. Belediyemizce yaptırılan yeni imar planının onaylanmasının görüşülmesi,
  8. Dilek ve Temenniler,
  9. Kapanış.

 

 

(e-İmzalıdır)
Ömer ÜNAL
Belediye Başkanı

 

 

 

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91