BELEDİYE ENCÜMENİNİN 06.04.2020 TARİH VE 23 SAYILI KARARININ BİR AY SÜREYLE İLAN EDİLMESİ

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 06.04.2020 TARİH VE 23 SAYILI KARARININ BİR AY SÜREYLE İLAN EDİLMESİ

                                               

  T.C.

    FİLYOS BELEDİYESİ

   ENCÜMEN  KARARI

Karar Tarihi             : 06/04/2020                                         

Karar No                   : 23

Karar Konusu          : Parselasyon Planı (284 ada 1,2,3,4,5,6  nolu Parseller)

Encümen Başkanı    : Ömer ÜNAL

Encümen Üyeleri      : Hayrettin ASLAN, İzzet KOŞAR, Tuncay KAÇAR, Adnan KÖKTÜRK

 

                  Belediye Encümeni; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 35.maddesi uyarınca 06/04/2020 Pazartesi günü saat 11:00’de Belediye Başkanı Ömer ÜNAL’ın Başkanlığında Belediye hizmet binasında toplandı. Belediyemiz Fen  İşleri Müdürlüğünün  31.03.2020 tarih ve 349 sayılı yazısı ekindeki  Parselasyon planı dosyası ve ekleri Encümene havale edilerek görüşüldü.  

           

                Yapılan müzakere neticesinde;     

           

                Filyos Belediyesi Filyos/Öteyüz Mahallesi 284 ada 1-2-3-4-5-6 nolu parsellere ilişkin imar planında “Konut Alanı” lejantı ile tanımlı imar adasında Ayrık Nizam 5 katlı konut alanı olduğu bahçe mesafeleri imar adasında belirlenmediği görülmüştür. Söz konusu alanda yapılan incelemede alanda mevcut yapılaşmanın olması nedeniyle 3194 sayılı imar kanunun 18. maddesi uygulanmamış ve uygulamaya yönelik parselasyon planı hazırlanması uygun görülmüştür.

Hazırlanan Filyos/Öteyüz Mahallesi 284 ada 1-2-3-4-5-6 nolu parsellere ilişkin parselasyon planı İncelenen parselasyon planında;

  • 284 Ada 1 parsel  tek başına yapı yapabilecek şekilde parselasyon yapılmıştır.
  • 284 Ada 1 parsel, 5 parsel ve 6 parsel şuyuludur.
  • 284 Ada 3 parsel ve 4 parsel ile İhdas-a ve İhdas-b ihsari parçası şuyuludur.
  • Adanın diğer cephelerinde kadastro hattı ile imar ada hattı uyumlu kabuş edilmiştir.
  • Bahçe mesafeleri imar planında verilmediği görülmüş olup parsellerin yol cephesinde 5 m  ve yan bahçe ve arka bahçelerde 3,5 m olarak  parselasyon planı üzerine işlenmek suretiyle belirlenmiştir. Bahçe mesafeleri parselasyon üzerinde belirlense dahi; idare, bahçe mesafelerini kat yüksekliği doğrultusunda Planlı alanlar tip imar yönetmeliğinde belirtilen şekilde değiştirmeye ve uygulama yapmaya yetkilidir.

 

Şekilde uygulama yapılacağı parselasyon planlarında görülmüştür. Encümenimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

Ömer ÜNAL

Hayrettin ASLAN

İzzet KOŞAR

Tuncay KAÇAR

Adnan KÖKTÜRK

Encümen Başkanı

(imzalı)

Encümen Üyesi

(imzalı)

Encümen Üyesi

(imzalı)

 

 

 

 

Yazı İşleri Md.V.

(imzalı)

Mali Hizmetler Md.

(imzalı)

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91