BELEDİYE ENCÜMENİNİN 06.04.2020 TARİH VE 21 SAYILI KARARININ BİR AY SÜREYLE İLAN EDİLMESİ

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 06.04.2020 TARİH VE 21 SAYILI KARARININ BİR AY SÜREYLE İLAN EDİLMESİ

                                               

  T.C.

    FİLYOS BELEDİYESİ

   ENCÜMEN KARARI

Karar Tarihi             : 06/04/2020                                         

Karar No                   : 21

Karar Konusu          : Parselasyon Planı (271 ada 1 nolu Parsel)

Encümen Başkanı    : Ömer ÜNAL

Encümen Üyeleri      : Hayrettin ASLAN, İzzet KOŞAR, Tuncay KAÇAR, Adnan KÖKTÜRK

 

                  Belediye Encümeni; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 35.maddesi uyarınca 06/04/2020 Pazartesi günü saat 11:00’de Belediye Başkanı Ömer ÜNAL’ın Başkanlığında Belediye hizmet binasında toplandı. Belediyemiz Fen  İşleri Müdürlüğünün  31.03.2020 tarih ve 347 sayılı yazısı ekindeki  Parselasyon planı dosyası ve ekleri Encümene havale edilerek görüşüldü.  

             

                Yapılan müzakere neticesinde;

           

               Filyos Belediyesi Filyos/Öteyüz Mahallesi 271 ada 1 nolu parsellere ilişkin imar planında “Konut Alanı” lejantı ile tanımlı imar adasında Yençok:21,50 m Blok Nizam Konut Alanı olduğu bahçe mesafeleri imar adasında belirlenmediği görülmüştür.  Söz konusu alanda yapılan incelemede alanda mevcut yapılaşmanın olması nedeniyle 3194 sayılı imar kanunun 18. maddesi uygulanmamış ve uygulamaya yönelik parselasyon planı hazırlanması uygun görülmüştür.

Hazırlanan Filyos/Öteyüz Mahallesi 271 ada 1 nolu parsellere ilişkin parselasyon planı İncelenen parselasyon planında;

  • 271 Ada 1 parsel mevcut yapılar dikkate alınmak suretiyle Bloklar dahilinde 2 parçaya bölünmüş;
  • a ihsari parçası tek başına yapı yapabilecek şekilde parselasyon yapılmıştır.
  • b ihsari parçası tek başına yapı yapabilecek şekilde parselasyon yapılmıştır.
  • 271 Ada 1 parselin a ve b ihsari parçaları içerisinde mevcut bulunan bina blokları ölçüleri korunmuş ve yapı yaklaşma mesafesi olarak parselasyon planına işlenmiştir.
  • Parselasyon planı öncesinde alınmış olan inşaat izinleri ile ilgili tüm haklar (önceki parsel bazında otopark kullanımı, parsel için hesaplanancak yeni emsal değer vb. konularda aykırılık oluşması durumunda) mütteseb hak olarak geçerlidir.

 

Şekilde uygulama yapılacağı parselasyon planlarında görülmüştür. Encümenimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

Ömer ÜNAL

Hayrettin ASLAN

İzzet KOŞAR

Tuncay KAÇAR

Adnan KÖKTÜRK

Encümen Başkanı

(imzalı)

Encümen Üyesi

(imzalı)

Encümen Üyesi

(imzalı)

 

 

 

 

Yazı İşleri Md.V.

(imzalı)

Mali Hizmetler Md.

(imzalı)

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91