BELEDİYE ENCÜMENİNİN 06.04.2020 TARİH VE 19 SAYILI KARARININ BİR AY SÜREYLE İLAN EDİLMESİ

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 06.04.2020 TARİH VE 19 SAYILI KARARININ BİR AY SÜREYLE İLAN EDİLMESİ

                                               

  T.C.

    FİLYOS BELEDİYESİ

   ENCÜMEN  KARARI

Karar Tarihi              : 06/04/2020                                         

Karar No                   : 19

Karar Konusu           : Parselasyon Planı (183 ada 124-148-149-144-150-147-152-153-154-155-    173-172-171-167-174-151-170-174 nolu parseller)

Encümen Başkanı      : Ömer ÜNAL

Encümen Üyeleri       : Hayrettin ASLAN, İzzet KOŞAR, Tuncay KAÇAR, Adnan KÖKTÜRK

 

                  Belediye Encümeni; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 35.maddesi uyarınca 06/04/2020 Pazartesi günü saat 11:00’de Belediye Başkanı Ömer ÜNAL’ın Başkanlığında Belediye hizmet binasında toplandı. Belediyemiz Fen  İşleri Müdürlüğünün  31.03.2020 tarih ve 345 sayılı yazısı ekindeki  Parselasyon planı dosyası ve ekleri Encümene havale edilerek görüşüldü.  

               

              Yapılan müzakere neticesinde;           

            Filyos Belediyesi Filyos/Kocaali Mahallesi 183 ada 124-148-149-144-150-147-152-153-154-155-173-172-171-167-174-151-170-174 nolu parsellere ilişkin imar planında “Konut Alanı” lejantı ile tanımlı imar adasında Ayrık Nizam 5 katlı konut alanı olduğu bahçe mesafeleri imar adasında belirlenmediği görülmüştür. Söz konusu alanda yapılan incelemede alanda mevcut yapılaşmanın olması nedeniyle 3194 sayılı imar kanunun 18. maddesi uygulanmamış ve uygulamaya yönelik parselasyon planı hazırlanması uygun görülmüştür.

Hazırlanan Filyos/Kocaali Mahallesi 183 ada 124-148-149-144-150-147-152-153-154-155-173-172-171-167-174-151-170-174 nolu parsellere ilişkin parselasyon planı incelenen parselasyon planında;

  • 183 Ada 124 parselin a ihsari parçası, 148 parsel,ve 149 parsel (idare yetkisisnde olmak üzere 144 parsel dahil) şuyuludur.
  • 183 Ada 150 parsel, 147 parsel, 152 parsel, 153 parsel, 154 parsel, 155 parsel tek başlarına yapı yapabilecek şekilde parselasyon planında işlenmiş olup, bu parsellerin parsel cephesi ve derinlikleri yönetmelikte belirtilen en az mesafeyi sağlamasına yönelik mevcut yaılaşma da göz önüne alınarak bahçe mesafelerinde düzenleme yapılmasına karar verilmiştir.
  • 183 Ada 173 parselin cephe genişliği tolere edilebilir mesafeden daha az olması nedneiyle  172 parsel ile şuyuludur.
  • 183 Ada 171 parsel, 167 parsel ve 174 parselin a ihsari parçesi tek başlarına  yapı yapabilecek şekilde parselasyon planında işlenmiş olup, 151 parsel parçası yol olarak değerlendirilmiştir.
  • 183 Ada 170 parsel ile 174 parselin b ihsari parçası şuyuludur.
  • Bahçe mesafeleri imar planında verilmediği görülmüş olup parsellerin yol cephesinden 3 m ve 1.5 m ve  yan bahçe ve arka bahçe mesafelerini 3,5 m olarak parselasyon planı üzerine işlenmek suretiyle belirlenmiştir.

Şekilde uygulama yapılacağı parselasyon planlarında görülmüştür. Oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Ömer ÜNAL

Hayrettin ASLAN

İzzet KOŞAR

Tuncay KAÇAR

Adnan KÖKTÜRK

Encümen Başkanı

(imzalı)

Encümen Üyesi

(imzalı)

Encümen Üyesi

(imzalı)

 

 

 

 

Yazı İşleri Md.V.

(imzalı)

Mali Hizmetler Md.

(imzalı)

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91