BELEDİYE ENCÜMENİNİN 06.04.2020 TARİH VE 18 SAYILI KARARININ BİR AY SÜREYLE İLAN EDİLMESİ

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 06.04.2020 TARİH VE 18 SAYILI KARARININ BİR AY SÜREYLE İLAN EDİLMESİ

                                               

  T.C.

    FİLYOS BELEDİYESİ

   ENCÜMEN  KARARI

Karar Tarihi             : 06/04/2020                                         

Karar No                   : 18

Karar Konusu          : Parselasyon Planı (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 Parseller)

 

Encümen Başkanı    : Ömer ÜNAL

Encümen Üyeleri      : Hayrettin ASLAN, İzzet KOŞAR, Tuncay KAÇAR, Adnan KÖKTÜRK

 

           Belediye Encümeni; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 35.maddesi uyarınca 06/04/2020 Pazartesi  günü saat 11:00’de Belediye Başkanı Ömer ÜNAL’ın Başkanlığında Belediye hizmet binasında toplandı. Belediyemiz Fen  İşleri Müdürlüğünün  31.03.2020 tarih ve 344 sayılı yazısı ekindeki  Parselasyon planı dosyası ve ekleri Encümene havale edilerek görüşüldü.  

           Yapılan müzakere neticesinde;  

            Filyos Belediyesi Filyos/Öteyüz Mahallesi 280 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 ve 12 nolu parsellere ilişkin imar planında “Konut Alanı” lejantı ile tanımlı imar adasında Ayrık Nizam 6 katlı konut alanı olduğu bahçe mesafeleri imar adasında belirlenmediği görülmüştür. Söz konusu alanda yapılan incelemede alanda mevcut yapılaşmanın olması nedeniyle 3194 sayılı imar kanunun 18. maddesi uygulanmamış ve uygulamaya yönelik parselasyon planı hazırlanması uygun görülmüştür.

          Hazırlanan Filyos/Öteyüz Mahallesi 280 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 ve 12 nolu parsellere ilişkin parselasyon planı incelenen parselasyon planında;

  • 280 Ada 1 parsel ile 2 parsel şuyuludur.
  • 280 Ada 3 parsel ile 4 parsel a ihsari nolu parçası şuyuludur.
  • 280 ada 4 nolu parselin b ihsari parçası ile ihdas a ihsari nolu parça şuyuludur.
  • 280 ada 5 nolu parsel ile ihdas-b ihsari nolu parça şuyuludur.
  • 280 ada 6 nolu parsel ile 11 parsel a ihsari nolu parçası şuyuludur.
  • 280 Ada 7 ve 8 nolu parseller tek başına yapı yapabilecek şekilde parselasyon yapılmıştır. Çevre yapılaşması tamamlanması nedeniyle 7 nolu parsel mevcut cephe genişliği şartı aranmaksızın tek başına verilmiştir.
  • 280 ada 9 parsel ile ihdas-c ihsari nolu parça şuyuludur.
  • 280 ada 10 parsel ile 11 parsel b ihsari nolu parçası ve 12 parsel a ihsari nolu parçası şuyuludur.
  • Bahçe mesafeleri imar planında verilmediği görülmüş olup parsellerin yol cephesinde 5 m  ve yan bahçe ve arka bahçelerde 4 m - 3 m olarak  parselasyon planı üzerine işlenmek suretiyle belirlenmiştir. Bahçe mesafeleri parselasyon üzerinde belirlense dahi; idare, bahçe mesafelerini kat yüksekliği doğrultusunda Planlı alanlar tip imar yönetmeliğinde belirtilen şekilde değiştirmeye ve uygulama yapmaya yetkilidir.

Şekilde uygulama yapılacağı parselasyon planlarında görülmüştür.

 

Ömer ÜNAL

Hayrettin ASLAN

İzzet KOŞAR

Tuncay KAÇAR

Adnan KÖKTÜRK

Encümen Başkanı

(imzalı)

Encümen Üyesi

(imzalı)

Encümen Üyesi

(imzalı)

 

 

Yazı İşleri Md.V.

(imzalı)

Mali Hizmetler Md.

(imzalı)

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91