FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2020 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2020 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2020 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ (07 ŞUBAT 2020)

 

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi uyarınca Filyos Belediye Meclisinin 07/02/2020 Cuma günü saat 11.30’da Belediye meclis salonunda yaptığı 2020 yılı Şubat ayı olağan meclis toplantısında müzakere edilerek karara bağlanan hususlara ait karar özetleridir.

 

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER

Meclis Başkanı

Ömer ÜNAL

Meclis Üyeleri

Mustafa FURTUN, Musa KURT, Hayrettin ASLAN, Hasan ACAR, Buğra    

UZUN, Ufuk AKIN, Muzaffer DUYAN, Ahmet ÜZÜLMEZ, İzzet KOŞAR.

 

Karar Tarihi

Karar No

Karar Özetleri

07.02.2020

06

Gündemin 2.Maddesi ;

Hibe edilen çöp süpürme aracının kamu hizmetlerine tahsis edilmesi,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Belediyemize hibe edilen 2018 Model, ISUZU NPR Marka Kademe 3,5 Vakumlu 67 ABC 719 Plakalı Yol Süpürme Aracının, Kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmesine yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

07.02.2020

07

Gündemin 3.maddesi ;           

123 ada 1 parsel no.lu taşınmazın kat karşılığı inşaat olarak ihale edilmesi,

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’nci maddesinin (e) bendiTaşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek hükmüne istinaden, Mülkiyeti Belediyemize ait Beldemiz Hisarönü Mahallesinde bulunan, uygulama imar planında özel proje alanı olarak gözüken 123 ada 1 parsel no.lu (10.914,70 m²) taşınmazın % 30 oranından az olmamak üzere kat karşılığı inşaat anlaşması yapılması suretiyle satışının yapılması için ihaleye çıkılmasına; muhammen bedelin tespiti, ödeme ve ihale ile ilgili vadesinin belirlenmesi konularında Belediye Encümenine, Tapu Daireleri ve Noterlik dahil her türlü iş ve işlem için Belediye Başkanına yetki verilmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Meclis Başkanı

Kâtip Üye

  Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Ahmet ÜZÜLMEZ

Belediye Başkanı

(İmzalı)

Meclis Üyesi

(İmzalı)

Meclis Üyesi

(İmzalı)

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91