FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2020 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2020 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2020 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ (06 OCAK 2020)

 

 

 

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi uyarınca Filyos Belediye Meclisinin 06/01/2020 Pazartesi günü saat 11.30’da Belediye meclis salonunda yaptığı 2020 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısında müzakere edilerek karara bağlanan hususlara ait karar özetleridir.

 

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER

Meclis Başkanı

Ömer ÜNAL

Meclis Üyeleri

Mustafa FURTUN, Musa KURT, Hayrettin ASLAN, Hasan ACAR, Buğra    

UZUN, Ufuk AKIN, Muzaffer DUYAN, Ahmet ÜZÜLMEZ, İzzet KOŞAR.

 

Karar Tarihi

Karar No

Karar Özetleri

06/01/2020

01

Gündemin 2.Maddesi;

Belediye Meclisinin 2020 Yılı Tatil Ayı’nın Belirlenmesi,                                    5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesi; Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir. hükmü uyarınca; 2020 yılı meclis tatil ayı için önerilen “AĞUSTOS” ayının meclisin tatil ayı olarak belirlenmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile karar verildi.

06/01/2020

02

Gündemin 3.maddesi;      

 Belediyemize ait 67 VA 001 Plakalı Hizmet Aracının Satışının Yapılması,

 Belediyemize ait 2010 Model, CİTROEN C5 marka 67 VA 001 plakalı hizmet aracında meydana gelen sık sık arızalar ve tamiratının yüksek maliyeti sebebiyle, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri gereğince satışının yapılmasına; satış işlemleri için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile karar verildi.

06/01/2020

 

03

Gündemin 4.maddesi;

Sözleşmeli Personel (İnşaat Mühendisi) Ücretinin Belirlenmesi,

 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3.fıkrası gereğince, Belediyemizde 2019 yılında boş bulunan 8500 unvan kodlu 8 dereceli mühendis kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli personel (İnşaat Mühendisi) olarak çalışan Ali Kemal ALSAN’ın; 2020 yılında da çalıştırılmasına devam olunmasına, tam zamanlı sözleşmeli personel ile (01/01/2020 – 31/12/2020) tarihleri arasında tam zamanlı sözleşme yapılarak ücretinin aylık net 2.867,00 (İkibinSekizyüzAltmışyedi)-TL olarak belirlenmesine;yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile karar verildi.

06/01/2020

 

04

Gündemin 5.maddesi;

Sözleşmeli Personel (Avukat) Ücretinin Belirlenmesi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 4.fıkrası gereğince Belediyemizde 2019 yılında çalıştırılan kısmi zamanlı sözleşmeli personel (Avukat) Ferruh ÜNLÜTÜRK’ün, 2020 yılında da çalıştırılmasına devam olunmasına; kısmi zamanlı sözleşmeli personel ile (01/01/2020 – 31/12/2020)  tarihleri arasında kısmi zamanlı sözleşme yapılarak ücretinin aylık net Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Belediyeler için 2020 yılında unvan bazında belirlenen net tavan ücretten ödenmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile karar verildi.

06/01/220

 

05

Gündemin 6.maddesi;

Zabıta Personelinin Aylık Maktu Çalışma Ücretinin Belirlenmesi,

Görevleri gereği, günün 24 saatinde devamlılık arz eden ve Zabıta Hizmetlerinde fiilen görev yapan personele, yılı Bütçe Kanununun K cetveli ile belirlenen  "Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti" ödenmektedir. Belediyemizde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak fiilen görev yapan Zabıta personeline 15/01/2020 tarihinden geçerli olmak üzere 240.00 (İkiyüzKırk)-TL. aylık maktu fazla çalışma ücreti ödenmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile karar verildi.

 

 

Meclis Başkanı

Kâtip Üye

  Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Ahmet ÜZÜLMEZ

Belediye Başkanı

(İmzalı)

Meclis Üyesi

(İmzalı)

Meclis Üyesi

(İmzalı)

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91