FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

           

 

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ (07 KASIM 2019)

 

 

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi uyarınca Filyos Belediye Meclisinin 07/11/2019 Perşembe günü saat 11.30’da Belediye meclis salonunda yaptığı 2019 yılı Kasım ayı olağan meclis toplantısında müzakere edilerek karara bağlanan hususlara ait karar özetleridir.

 

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER

Meclis Başkanı

Ömer ÜNAL

Meclis Üyeleri

Mustafa FURTUN, Musa KURT, Hayrettin ASLAN, Hasan ACAR, Buğra    

UZUN, Ufuk AKIN, Muzaffer DUYAN, Ahmet ÜZÜLMEZ, İzzet KOŞAR.

 

KARAR ÖZETLERİ

 

Karar Tarihi             Karar No                             

  07.11.2019                     28

 

Gündemin 2.maddesi;

2020 Mali Yılı Gelir Tarifesinin Görüşülmesi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun ilgili maddeleri esas alınarak hazırlanan 2020 mali yılı gelir tarifesindeki tüm ücretler; maddeler halinde görüşülüp müzakere edildikten sonra işaret yapılan oylama sonucunda;

 

 • Ücrete Tabi İşler                              : Buğra UZUN’un (Çekimser), Ufuk AKIN,Muzaffer DUYAN,Ahmet ÜZÜLMEZ ve İzzet KOŞAR’ın (ret), diğer üyelerin (kabul) oylarıyla, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
 • İş Makinesi Ücretleri                       : Buğra UZUN’un (ret), Ufuk AKIN, Muzaffer DUYAN,Ahmet ÜZÜLMEZ ve İzzet KOŞAR’ın (çekimser), diğer üyelerin (kabul) oylarıyla, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.  
 • Kamyon Ücretleri                            : Muzaffer DUYAN’ın (çekimser),  Ufuk AKIN, Ahmet ÜZÜLMEZ ve İzzet KOŞAR’ın (ret), diğer üyelerin (kabul) oylarıyla, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
 • Su Bağlama Ücretleri                      :  CHP grubunca 5 (ret), AKP grubunca 5 (kabul) oyu kullanılmış olup, oylamada eşitlik olmuştur. İşaretle ve açık oylamalarda eşitlik olması halinde, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayıldığından, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

 • Kanalizasyon Bağlama Ücretleri    : CHP grubunca 5 (çekimser), AKP grubunca 5 (kabul) oyu kullanılmış olup, oylamada eşitlik olmuştur. İşaretle ve açık oylamalarda eşitlik olması halinde, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayıldığından, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
 • Durak Kullanma Ücretleri             : Oy birliği ile kabul edilmiştir.
 • Su Depozito Ücretleri                      : CHP grubunca 5 (çekimser), AKP grubunca 5 (kabul) oyu kullanılmış olup, oylamada eşitlik olmuştur. İşaretle ve açık oylamalarda eşitlik olması halinde, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayıldığından, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

 

 • Su Ücret Tarifeleri                          : CHP grubunca 5 (ret), AKP grubunca 5 (kabul) oyu kullanılmış olup, oylamada eşitlik olmuştur. İşaretle ve açık oylamalarda eşitlik olması halinde, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayıldığından, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
 • Atık Su Ücretleri                              : CHP grubunca 5 (çekimser), AKP grubunca 5 (kabul) oyu kullanılmış olup, oylamada eşitlik olmuştur. İşaretle ve açık oylamalarda eşitlik olması halinde, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayıldığından, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
 • Katı Atık Bertaraf Ücretleri           : CHP grubunca 5 (ret), AKP grubunca 5 (kabul) oyu kullanılmış olup, oylamada eşitlik olmuştur. İşaretle ve açık oylamalarda eşitlik olması halinde, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayıldığından, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
 • Ecrimisil Ücretleri                            : Oy birliği ile kabul edilmiştir.
 • İmar ile İlgili ücretler                       : CHP grubunca 5 (ret), AKP grubunca 5 (kabul) oyu kullanılmış olup, oylamada eşitlik olmuştur. İşaretle ve açık oylamalarda eşitlik olması halinde, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayıldığından, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

     Karar Tarihi              Karar No                              Karar Özetleri

            07.11.2019                         29

 

Gündemin 3.Maddesi;

2020 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesinin Görüşülmesi,

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 61.ve 62. maddeleri gereğince hazırlanan 2020 Mali Yılı   Bütçe Kararnamesi maddeler halinde görüşüldü. Gelir ve Gider Bütçesinin 10.700.000,00 (OnmilyonYediyüzbin)-TL denk olacak şekilde belirlenmesine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (b) fıkrası uyarınca, işaretle yapılan oylama neticesinde;  CHP grubunca 5 (ret), AKP grubunca 5 (kabul) oyu kullanılmış olup, oylamada eşitlik olmuştur. İşaretle ve açık oylamalarda eşitlik olması halinde, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayıldığından 2020 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

2020 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ

S.No

Açıklama

Tutarı (TL)

01

VERGİ GELİRLERİ

1.764.000,00

03

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

1.638.000,00

04

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

1.470.000,00

05

DİĞER GELİRLER

5.730.000,00

06

SERMAYE GELİRLERİ

100.000,00

09

RED VE İADELER (-)

2.000,00

TOPLAM

10.700.000,00

2020 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ

S.No

Açıklama

Tutarı (TL)

01

GENEL KAMU HİZMETLERİ

4.195.100,00

03

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

14.000,00

04

EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLERİ

812.000,00

05

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

4.818.900,00

06

İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

815.000,00

08

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

45.000,00

TOPLAM

10.700.000,00

 

Meclis Başkanı

Kâtip Üye

Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Ahmet ÜZÜLMEZ

Belediye Başkanı

(İmzalı)

Meclis Üyesi

(İmzalı)

Meclis Üyesi

(İmzalı)

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91