FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ (05 EYLÜL 2019)

 

 

 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi uyarınca Filyos Belediye Meclisinin 05/09/2019 Perşembe günü saat 11.30’da Belediye meclis salonunda yaptığı 2019 yılı Eylül ayı olağan meclis toplantısında müzakere edilerek karara bağlanan hususlara ait karar özetleridir.

 

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER

Meclis Başkanı

Ömer ÜNAL

Toplantıda Bulunanlar

Mustafa FURTUN, Musa KURT, Hayrettin ASLAN, Hasan ACAR, Buğra UZUN, Muzaffer DUYAN, Ahmet ÜZÜLMEZ, İzzet KOŞAR.

Toplantıda Bulunmayanlar

Ufuk AKIN (İZİNLİ)

 

Karar Tarihi

Karar No:

Karar Özetleri

05/09/2019

23

Gündemin 2.Maddesi;

Meclis Üyesi Ufuk AKIN’ın mazereti nedeniyle izinli sayılması,

Belediyemiz Meclis üyesi Ufuk AKIN’ın, 03/09/2019 tarih ve 532 sayılı dilekçesi Belediye Meclisinin 05/09/2019 tarihli toplantısında okundu. Ufuk AKIN dilekçesinde 05/09/2019 tarihli saat 11:30’da yapılacak olan Eylül ayı olağan meclis toplantısında özel işlerimin olması nedeniyle hazır bulunamayacağım. Bu nedenle meclis toplantısında mazeretli sayılmama karar verilmesini meclis üyesi olarak saygılarımla arz ve talep ederim, diye ifade etmiştir.Bu nedenle; Meclis üyesi Ufuk AKIN’ın 05/09/2019 tarihindeki 2019 yılı Eylül ayı olağan meclis toplantısı için mazereti nedeniyle izinli sayılmasına; yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

05/09/2019

24

Gündemin 3.maddesi;            

Belediyemiz Zabıta İşleri Yaptırım Yönetmeliğine Madde Eklenmesi,

Belediye Meclisinin 04/05/2009 tarih ve 14 sayılı kararı ile çıkartmış olduğu Zabıta İşleri İdari Yaptırım Yönetmeliğinin 10.maddesinin 17.fıkrasına; “Belediyeden yazılı izin almadan araç sahiplerinin halka açık ücretsiz otoparklara araçlarını 12 saatten fazla park etmeleri yasaktır.” 17.maddesinin 40.fıkrasına; “ Belediyenin izin verdiği yerler haricinde çadır kurarak veya motorlu/motorsuz karavan koyarak konaklamak yasaktır.” maddelerinin eklenmesine; İdari Yaptırım Yönetmeliğine eklenen maddelere aykırı hareket edenlere 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve 1608 Sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 1.maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına; yapılan işaretle oylama neticesinde Buğra UZUN, Muzaffer DUYAN, Ahmet ÜZÜLMEZ ve İzzet KOŞAR’ın (ret), diğer üyelerin (kabul) oylarıyla oyçokluğu ile karar verildi.

 

Meclis Başkanı

Kâtip Üye

Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Ahmet ÜZÜLMEZ

Belediye Başkanı

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

(İmzalı)

(İmzalı)

(İmzalı)

 

 

 

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91