FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ (02/08/2019)

 

 

                       

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER

 

Meclis Başkanı          : Ömer ÜNAL

Meclis Üyeleri            : Mustafa FURTUN, Hayrettin ASLAN, Hasan ACAR, Buğra UZUN, Ufuk

                                     AKIN, Muzaffer DUYAN, Ahmet ÜZÜLMEZ, İzzet KOŞAR.

                                     Musa KURT (KATILMADI)

 

Karar Tarihi

Karar No

Karar Özeti

02/08/2019

21

Gündemin 2.Maddesi; Beldemiz Hisarönü Mahallesi Belediye Sokak adresinde ikamet etmekte olan,Hakan MIZRAK, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Mardin ilinde terörle mücadele kapsamında Astsubay olarak görev yapmakta iken, 23 Eylül 1993 tarihinde, mayın patlaması sonucunda yaralanmış ve Gazi durumunda halen hayatını tekerlekli sandalye kullanarak sürdürmektedir.

            Gazi Hakan MIZRAK’ın, ikamet etmekte olduğu binasında engelliler için asansör sistemi bulunmadığı, bu nedenle yaşam şartlarını daha sağlıklı şartlarda sürdürebilmesi için asansör yapımı ihtiyacı  zaruri hale geldiği,Vatan savunması sırasında uğradıkları alçakça saldırılar sonucu yaralanan bu kişilere sahip çıkmak, onların sıkıntılarını gidermede yardımcı olmak belediye olarak esas aldığımız bir konudur.

            5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14.maddesinin (a) bendinde Belediyelerin “Sosyal Hizmet ve Yardım”  yapabilecekleri hususu düzenlenmiş olup,Bu yardımlar Belediye Kanunu’nun 60. Maddesinin (i) bendinde belediye giderleri arasında sayılmıştır.

           Bu nedenle; Gazi Hakan MIZRAK’a, asansör yapımında kullanılmak üzere Belediyemizce 30.000.-TL, nakdi yardım yapılması konusunda yapılan işretle oylama neticesinde; meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

02/08/2019

22

Gündemin 3.Maddesi; Zonguldak İdare Mahkemesinin 28/05/2019 tarih ve 2018/980 sayılı yürütmenin durdurulması kararına istinaden, Belediyemiz Encümeni tarafından dava konusu işlemlerin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden ,mahkemenin vereceği kesin kararına kadar tedbir amaçlı,Belediyemiz encümeninin 14/06/2019 tarih ve 23 sayılı kararı ile beldemizde bulunan tüm  inşaatların mühürlenmesine karar verilmiştir.

          02/08/2019 tarihinde yapılan Belediyemiz Ağustos ayı olağan meclis toplantısında,  CHP   meclis grubu üyeleri; Buğra UZUN,Ufuk AKIN,Muzaffer DUYAN,Ahmet ÜZÜLMEZ ve İzzet KOŞAR’ın imzaları ile Belediyemiz encümen kararı ile mühürlenen Filyos’taki inşaatların idari mahkemenin kesin kararının belediyemize ulaşıncaya kadar , durumlarının değerlendirilmesi ile ilgili   önerge gündemin üçüncü maddesi olarak görüşülmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

           Verilen önerge üzerinde mecliste yapılan  görüşmeler neticesinde önerge sahipleri 5393 sayılı Belediye kanununun ilgili maddelerince Belediye encümenince 14/06/2019 tarih ve 23 sayılı encümen kararı ile verilen inşaatların  mühürlenmesi işleminin kaldırılmasını talep etmişlerdir.Konu üzerine açıklama yapan Meclis Başkanı Ömer ÜNAL,böyle bir karar alınamayacağını filyos Belediyesi Meclis kararı ile Zonguldak İdare  mahkemesi  kararının kaldırılamayacağını meclise bildirmiştir.Buna rağmen karar alınmasında ısrar eden meclis üyelerinin isteği üzerine meclis başkanınca 14/06/2019 tarih ve 23 sayılı encümen kararırını oya sundu.   

          Yapılan işaretli oylama neticesinde; Meclis üyelerinden Ufuk AKIN,İzzet KOŞAR ve Ahmet ÜZÜLMEZ’in (kabul),diğer üyelerinin (ret) oyları ile, Beldemizde bulunan inşaatlara ait mühürlerin sökülmesi ve encümen kararının kaldırılması oy çokluğu ile reddedilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

Meclis Başkanı

Kâtip Üye (Yedek)

Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Hasan ACAR

Ahmet ÜZÜLMEZ

Belediye Başkanı

(İmzalı)

 

 

Meclis Üyesi

(İmzalı)

 

Meclis Üyesi

(İmzalı)

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91